Tags : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

‘พีทีจี’ ร่วมกับ ‘แอร์เพย์’ เสริมแกร่งระบบชำระเงินผ่าน Mobi

รายแรกในไทย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสถานีน้ำมันพีทีและผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของไทย ร่วมกับ ‘AirPay (แอร์เพย์)’ ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินผ่าน Mobile Wallet ชั้นนำจาก SeaMoney มุ่งพัฒนาระบบการชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่าน Read More