Tags : นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

LPN วางยุทธศาสตร์ Turnaround ภายในปี 2567

LPN วางยุทธศาสตร์ปี 2564-2567 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งการเติบโตของรายได้ กำไร การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพของที่อยู่อาศัยและบริการที่ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ซื้อในทุกมิติ   นายโอภาส ศรีพยัคฆ์Read More