Tags : นายแพทย์สิทธิพงษ์ สุทธิอุดม

โรงพยาบาลนครธน พัฒนามาตรฐานรักษาโรคกระดูกสันหลัง เพื่อคุณภา

โรคปวดหลังมักสร้างปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงวัยอยู่ไม่น้อย ผู้สูงอายุส่วนมากจะเข้าใจว่าอาการปวดหลังนั้นเป็นเรื่องธรรมดา แต่จริง ๆ แล้วอาการปวดหลังสามารถทำให้เกิดความพิการได้หากมีอาการรุนแรงแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และคนส่วนใหญ่อาจยังเขRead More