Tags : นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์

ทูซีทูพี จับมือ แกร็บ ขยายช่องทางการเติมเงินเข้าแกร็บเพย์ ว

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด แพลตฟอร์มการชำระเงินระดับโลก ประกาศความร่วมมือกับ ร่วมกับ แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป แพลตฟอร์มฟินเทคชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขยายช่องทางการเติมเงินของ GrabPay Wallet ให้ครอบคลุมธนาคารชั้นนำของประเทศไทย และมีแผนขยายครอบคลุมการใช้Read More