Tags : นายคณพล กิตติภานุวัฒน์

“เรียล อิลิคเซอร์” หนุนสังคมไทยเสริมภูมิ ต้านไวรัส แจกฟรี ว

จากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางภาครัฐได้กำลังเร่งระดมฉีดวัคซีนแต่อย่างไรก็ดีในระหว่างนี้วัคซีนยังกระจายไปได้ไม่ทั่วถึงและตัวเชื้อไวรัสนี้ก็ยังได้ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้คนให้ต้องทำงานหนักขึ้น ซึ่งวิตามินซีเป็นตัวช่วยที่ได้รับคRead More