Tags : นางสาวชนิกานต์ โปรณานันท์

ไมโครซอฟท์ถ่ายทอดแนวทางเพื่อสร้าง “Culture of Innovation” ม

ไมโครซอฟท์ตอกย้ำบทบาทของ “วัฒนธรรมนวัตกรรม” กับการนำพาองค์กรทั่วไทยให้ก้าวข้ามอุปสรรคและความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝัน สู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนในโลกดิจิทัลและยุคแห่งเศรษฐกิจคลาวด์ เตรียมชูเรื่องราวขององค์กรกลุ่มผู้นำจากหลากหลายอุตสาหกรรมในฐานะแชมเปRead More