Tags : นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

AIS Academy เปิดตัว “LearnDi” ครั้งแรกกับการผนึกกำลังพันธมิ

จากความสำเร็จของ “AIS Academy” ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ปี ที่สั่งสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร จนมีความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะใช้ศักยภาพความแข็งแกร่งของ AIS Academy พร้อมพันธมิตรชั้นนำในแวดวง “Read More