Tags : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ บริษัท ซิดนีย์ คอร์ปอเรชั่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมมือกับ บริษัท ซิดนีย์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการพัฒนากัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ และ นายชัชปัฐวี อRead More

เอพี จับมือภูมิสถาปัตย์ จุฬาฯ เปิดตัวโครงการ “AP NEW GEN DE

AP x คณะภูมิสถาปัตย์ จุฬาฯ นำร่องสร้างนักคิดรุ่นใหม่ ชวนนิสิตชั้นปี 4 คิดและต่อยอดดีไซน์สร้างสรรค์ก่อนเข้าสู่ชีวิตทำงานจริง   บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER Read More