Tags : จับคู่กู้เงิน

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมโครงการ “

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “จับคู่กู้เRead More