Tags : งาน Super Fruits

“ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์” จับมือ “พาณิชย์และเกษตร

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 11 จังหวัด จัดงาน Super Fruits ภายใต้ concept “ช้อปสนุกบุก 11 เมืองผลไม้ดัง” ยกขบวนผลไม้คุณภาพอร่อยสดใหม่จากสวน จากเกษตรกรไทย มาจัดจำหน่ายในราคาสุดคุ้ม โดยภายในงานมีการออกบูธจำRead More