Tags : คุณศุภศิริ อนันต์รุจิรากุล

ผลสำรวจชี้ปัญหาส่วนใหญ่การสอบวัดความรู้ “ENGNOW” ผุดสนามสอบ

ปัญหาการเรียนและการสอบของเด็กไทยยังคงเป็นปัญหาในวงการศึกษาอย่างวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งระบบสอบที่ซับซ้อน และก่อให้เกิดความสับสนมากมายกับผู้เรียน รวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสอบแต่ละประเภทก็ถือว่าสูงหากเทียบกับค่าครองชีพ หรือค่าตอบแทนขั้นต่ำรายวRead More