Tags : คุณธีรภัทร์ มีเดช

บทเพลง ชัยชนะ สร้างกำลังใจ เพื่อให้คนไทยยิ้มได้ ในวันที่อาช

จากการสัมภาษณ์ คุณธีรภัทร์ มีเดช ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนัก มีศิลปิน นักดนตรี นักร้อง และอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบทันที และเป็นกลุ่มอาชีพได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐน้อยที่สุด ผมก็เป็นอดีตนักดนตรี และวาทยกร ซึ่งอยู่ในกลุ่มอาชีRead More