Tags : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชิญชวนคนไทยเที่ยวงานกาชาดออนไลน์ 2563 ร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอเชิญชวนคนไทยร่วมงานกาชาด 2563 โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งในปีนี้จะเป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.งานกาชาด.com ภายใต้คอนเซ็ปต์  Connectivity Read More