Tags : กัญชง กัญชา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ บริษัท ซิดนีย์ คอร์ปอเรชั่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมมือกับ บริษัท ซิดนีย์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการพัฒนากัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ และ นายชัชปัฐวี อRead More