ศุภาลัย จับมือพันธมิตร SISB นำการศึกษาระดับสากลสู่ภาคตะวันออก เดินหน้าพัฒนารร.นานาชาติสิงคโปร์แห่งแรก ในเขตเศรษฐกิจ EEC จ.ระยอง

 ศุภาลัย จับมือพันธมิตร SISB นำการศึกษาระดับสากลสู่ภาคตะวันออก เดินหน้าพัฒนารร.นานาชาติสิงคโปร์แห่งแรก ในเขตเศรษฐกิจ EEC จ.ระยอง

ศุภาลัย จับมือพันธมิตร SISB นำการศึกษาระดับสากลสู่ภาคตะวันออก เดินหน้าพัฒนารร.นานาชาติสิงคโปร์แห่งแรก ในเขตเศรษฐกิจ EEC จ.ระยอง

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร และนายบุญชัย ชัยอนันต์บวร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการภูมิภาค 2 ลงนามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินขนาดพื้นที่ 24-1-85.4 ไร่ ในจ.ระยอง ให้แก่ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) โดยนายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาววิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครนักเรียน ซึ่งดำเนินกิจการโรงเรียนนานาชาติ Singapore International School Of Bangkok เล็งเห็นทำเลศักยภาพของที่ดินจ.ระยอง ใกล้โครงการ ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ ระยอง และ   ศุภาลัย บลิซ บ้านค่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมรองรับแผนการเปิดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์แห่งที่ 6 ในประเทศไทย

ที่ดินแปลงดังกล่าวบมจ.เอสไอเอสบี (SISB) จะพัฒนาเป็นโรงเรียนนานาชาติทางเลือกแห่งแรก ที่มุ่งนำการศึกษาคุณภาพระดับนานาชาติเข้าถึงคนไทยมากขึ้น โดยมีจุดเด่นคือหลักสูตรการศึกษาที่มีชื่อเสียงจากประเทศสิงคโปร์ โดยเฉพาะหลักสูตรประถมศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการอนุมัติและรับรองจากศูนย์สอบนานาชาติของเคมบริดจ์ (CIE) ให้เป็นศูนย์กลางการสอบ เพื่อดำเนินการสอบ IGCSE และการสอบระดับมัธยมปลาย (A/AS Level) ตามหลักสูตรสหราชอาณาจักร ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบมจ.ศุภาลัย ที่เดินหน้าขยายทำเลและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่จังหวัดหลักทั่วประเทศ เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของทั้ง บมจ.ศุภาลัย และโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน

Share