สวส. ผนึกกำลัง มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการ SE CONNECT 2022

 สวส. ผนึกกำลัง มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย  มุ่งพัฒนาชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการ SE CONNECT 2022

สวส. ผนึกกำลัง มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการ SE CONNECT 2022

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อสังคมเป็นประธานเปิดงานโครงการรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE CONNECT 2022) พร้อมมอบรับรางวัล SE Connect Award 2022 จำนวน 4 รางวัล แก่ผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565  ณ ลานโปรโมชัน ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กล่าวว่า การจัดโครงการงานรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE CONNECT 2022) เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และ มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รู้จักในทุกประเด็นเกี่ยวกับ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” พร้อมรวบรวมผู้ประกอบการกว่า 20 องค์กรมาร่วมเชื่อมต่อธุรกิจ และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด ‘เชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สู่สังคมที่ยั่งยืน’

สำหรับโครงการนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญ ในการแสดงพลังขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่พร้อมผลักดันเครือข่ายใน ด้านธุรกิจ ด้านวิชาการ ด้านการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ธุรกิจในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม พัฒนาระบบนิเวศด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมกับผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม นายจุรินทร์ กล่าว

 

Share