Notable Bangkok ได้รับรางวัล 1st Runner Up in SME Champions UN Women 2021 WEPs AWARDS

 Notable Bangkok ได้รับรางวัล 1st Runner Up in SME Champions UN Women 2021 WEPs AWARDS

Notable Bangkok ได้รับรางวัล 1st Runner Up in SME Champions UN Women 2021 WEPs AWARDS

เนื่องในวันสตรีสากล  (International Women’s Day หรือ IWD)  8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองความสำคัญของผู้หญิงทั่วโลก เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงที่มีต่อการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ ถือเป็นวันสำคัญแห่งการยกระดับความเท่าเทียมของผู้หญิง และเป็นโอกาสอันดีที่บริษัท โน้ตเอเบิ้ล แบงค์คอก (Notable Bangkok) ได้รางวัล 1st Runner Up in SME Champions UN Women 2021 WEPs AWARDS จาก UN Women เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้ร่วมเฉลิมฉลอง ตอกย้ำบทบาทของสตรีในภาคธุรกิจของประเทศไทย และพร้อมสนับสนุนเรื่องความเท่าเทียมไปกับผู้หญิงทั่วโลก

ไอยย์รัศ สิทธิพูล ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer) บริษัท โน้ตเอเบิ้ล แบงค์คอก จำกัดกล่าวว่า “บริษัท โน้ตเอเบิ้ล แบงค์คอก จํากัด เป็น PR & Communication Agency ที่มองเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคทางสังคมมาโดยตลอด แม้กระทั่งความเท่าเทียมของผู้ที่มีร่างกายปกติและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือผู้พิการ เรามีความเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพ เพียงแต่ต้องได้รับโอกาสและได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงโอกาสนั้นในการแสดงความสามารถให้ออกมา

เราเชื่อว่าทุกคนต่างมีศักยภาพและพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง ในฐานะองค์กรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความเท่าเทียมให้กับคนทุกเพศ เราจึงร่วมสร้างโอกาส ผลักดัน และช่วยกันดึงศักยภาพของทุกคนให้แสดงออกมาให้ได้มากที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เราอยากลดประเด็นเรื่องอคติทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิง หรือ LGBTQ+ เพราะเชื่อว่าการพัฒนาศักยภาพจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าสังคมลดอคติทางเพศลง และเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่”

ศศิกาญจน์ ตั้งบุญเติม ผู้บริหารฝ่ายการตลาด (Chief Marketing Officer) บริษัท โน้ตเอเบิ้ล แบงค์คอก จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะ PR & Communication Agency เราพยายามสื่อและนำเสนอข่าวต่างๆ ที่ทำให้คนเห็นความสามารถของการเป็นผู้บริหารผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับประเด็นความเท่าเทียมทางเพศชัดเจน รวมถึงกระตุ้นโดยสร้างค่านิยมให้กับองค์กรเอกชนและภาครัฐให้หันมาสนใจที่จะร่วมกันสร้างการลดอคติในเรื่องเพศ ให้โอกาสในการแสดงศักยภาพของทุกคนอย่างเท่าเทียมและเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม”

บริษัท โน้ตเอเบิ้ล แบงค์คอก (Notable Bangkok) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และการตลาดครบวงจรของไทย ด้วยประสบการณ์มากว่า 10 ปี ประกอบกับแพลตฟอร์มการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมด้วยสายสัมพันธ์สื่อมวลชนที่เข้มแข็ง และพันธมิตรทางธุรกิจหลากหลาย เราใช้กลยุทธ์การทำงานแบบบูรณาการเพื่อ ส่งมอบงานที่มีคุณภาพ และมีคุณค่า สามารถติดตามได้ที่  https://web.facebook.com/notablebkk

Share