เปิดตัว Certified used car by ttb DRIVE มาตรฐานใหม่สำหรับรถยนต์มือสอง

 เปิดตัว Certified used car by ttb DRIVE มาตรฐานใหม่สำหรับรถยนต์มือสอง

เปิดตัว Certified used car by ttb DRIVE มาตรฐานใหม่สำหรับรถยนต์มือสอง

ทีทีบีไดรฟ์ (ttb DRIVE) โดย นายป้อมเพชร รสานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ และนายชัชฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) พร้อมด้วย สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว โดยนายภิญโญ ธนวัชรภรณ์ นายกสมาคมฯ ร่วมเปิดตัว Certified used car by ttb DRIVE เครื่องหมายการันตีมาตรฐานรถยนต์มือสองคุณภาพ ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการเต็นท์รถ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสอง โดย ttb DRIVE ยังคงเดินหน้ามอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีสำหรับลูกค้าและคู่ค้า เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งในวันนี้และอนาคต และทำให้ธุรกิจของคู่ค้าเติบโตไปพร้อมกัน สำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพ สามารถมองหาเครื่องหมาย Certified by ttb DRIVE ได้จากเต็นท์รถชั้นนำทั่วประเทศ

บุคคลในภาพ (จากซ้าย)

  1. นายสุรศักย์ อาปตาคม  หัวหน้างานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ 1 ทีเอ็มบีธนชาต
  2. นายชัชฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต
  3. นายป้อมเพชร รสานนท์  ที่ปรึกษาอาวุโสด้านธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต
  4. นายภิญโญ ธนวัชรภรณ์   นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
  5. นายจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์  รองนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
  6. นายนพพร จันทบูรณ์   หัวหน้างานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ 2 ทีเอ็มบีธนชาต
Share