SME Online Business Matching ครั้งที่ 1

 SME Online Business Matching ครั้งที่ 1

SME Online Business Matching ครั้งที่ 1

แม็คโคร ยังคงเดินหน้าลุยสร้าง “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ประกาศจัดงานสำคัญ “SME Online Business Matching ครั้งที่ 1” ในวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2565  ซึ่งเป็นกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรกที่สำคัญ เพราะเป็นการผนึกกำลังธุรกิจในเครือซีพี ไม่ว่าจะเป็น แม็คโคร  Lotus’s และ เซเว่น อีเลฟเว่น สร้างโอกาสให้ SME และเกษตรกรไทย เข้าถึงช่องทางการตลาดที่แข็งแกร่งและหลากหลาย ข่าวว่างานนี้มี แอปพลิเคชั่น ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อเป็น “ทางลัด!” ให้ SME และเกษตรกร พร้อมแจงประเภทสินค้าที่ตลาดต้องการให้เป็น “ลายแทง” ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารสด กลุ่มอาหารแห้งเครื่องดื่ม และกลุ่มสินค้าอุปโภค

หากมีคุณสมบัติ เป็น SME ตามหลักเกณฑ์ของ สสว. หรือเป็นเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน, พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา, มีนวัตกรรมและความแตกต่างที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและมีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อการจัดส่งให้โมเดิร์นเทรด  คลิกและสแกน เพื่อเข้าร่วม   กิจกรรมได้ที่ https://portal.originsme.com/recruit/campaign/13  หรือสแกน QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 2 มีนาคมนี้เท่านั้น

Share