“พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์” ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

 “พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์” ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

“พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์” ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่พร้อม มาสคอต ” น้องสัมพันธ์ ” สุนัขเชาเชา ฑูตเศรษฐกิจเขตสัมพันธวงศ์ เยี่ยมพี่น้องประชาชนเขต สัมพันธวงศ์ ป้อมปราบ พระนคร ในเทศกาลตรุษจีน

นายพลัฏฐ์ ได้ทราบจากพี่น้องประชาชนที่ประกอบการค้าในพื้นที่ว่าการค้าแย่ลง เนื่องจากของแพง ประชาชนใช้จ่ายลดลง จึงนำ มาสคอต มาช่วยเหลือโดยผู้ประกอบการเขตสัมพันธวงศ์สามารถขอลิขสิทธิ์ “น้องสัมพันธ์”มาทำบรรจุภัณฑ์ ของที่ระลึกเพื่อการค้าสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Share