ชูมาตรฐานสากล “แม็คโคร” ทุกสาขา ผ่านการรับรอง ISO 22000 : 2018 จาก ทูฟ นอร์ด เพิ่มอีกความมั่นใจ ตอกย้ำระบบการจัดการอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค

 ชูมาตรฐานสากล “แม็คโคร” ทุกสาขา ผ่านการรับรอง ISO 22000 : 2018 จาก ทูฟ นอร์ด  เพิ่มอีกความมั่นใจ ตอกย้ำระบบการจัดการอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค

ชูมาตรฐานสากล “แม็คโคร” ทุกสาขา ผ่านการรับรอง ISO 22000 : 2018 จาก ทูฟ นอร์ด เพิ่มอีกความมั่นใจ ตอกย้ำระบบการจัดการอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค

ไม่หยุดยกระดับมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ล่าสุด แม็คโครทุกสาขาได้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 22000 : 2018  จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งผ่านการตรวจสอบและประเมินแล้วว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลดังกล่าวอย่างครบถ้วน  ทั้งนี้แม็คโครให้ความสำคัญกับนโยบายด้านความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ของธุรกิจ โดยเฉพาะการบริหารความปลอดภัยด้านอาหารที่มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบปฎิบัติการภายในสาขาและศูนย์กระจายสินค้าให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานอาหารปลอดภัยที่ทั่วโลกยอมรับ อาทิ การคัดเลือกจากแหล่งผลิตปลอดภัย  ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน  การตรวจสอบคุณภาพและยืนยันความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025  การจัดส่งสินค้าด้วยระบบปิดควบคุมอุณหภูมิตลอดทั้งกระบวนการ  ตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาของสินค้า (Traceability) 

Share