SYS รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ประจำปี 2564

 SYS รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ประจำปี 2564

SYS รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ประจำปี 2564

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม (ที่ จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย จากนายสนั่น อังอุบลกุล (ที่ จากซ้าย) ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร (ที่ จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ซึ่งเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทยนี้มอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแก่สังคม และภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคธุรกิจในต่างประเทศอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 19 ประจำปี 2564 (TCC BEST AWARDS 2021) “คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ” ที่จัดขึ้น ณ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อไม่นานมานี้

Share