‘พลัฏฐ์ศิริ กุลพิสุทธิ์’ พร้อมคณะChangemakerเยี่ยมประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

 ‘พลัฏฐ์ศิริ กุลพิสุทธิ์’ พร้อมคณะChangemakerเยี่ยมประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

‘พลัฏฐ์ศิริ กุลพิสุทธิ์’ พร้อมคณะChangemakerเยี่ยมประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

นายพลัฏฐ์ศิริกุลพิสุทธิ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ Changemaker คิดเพื่อไทย ได้เข้าเยี่ยมประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อพูดคุยหารือการขับเคลื่อน SME ในไทย ให้ทันต่อกระแสการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล

โดย นายแสงชัย ธีรกุลวาณิชประธานสมาพันธ์ SME ไทย ได้เผยถึงข้อเสนอแนะดังนี้

1. ส่งเสริมทุน 3 ด้าน

– ด้านทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดอกเบี้ยถูกลง PICO finance ดอกแพงมาก ควรลดดอกเบี้ยที่เก็บจาก SME ควรกลับวิธีคิดว่าดอกเบี้ย SME ไม่ควรพิจารณาแต่หลักประกันอย่างเดียว ส่งเสริมตลาด IP เพื่อจับคู่ demand-supply IP และ IP มาเป็นหลักประกันจริง ๆ ได้ เปลี่ยน ธนาคาร SME เป็นกองทุน เพิ่มอิสระ ลดระยะเวลาอนุมัติ ใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนต่าง ๆ ที่ปล่อยไว้นิ่ง ๆ เข่น กองทุนเพิ่ทขีดความสามารถ ประกันสังคม กองทุนหมู่บ้าน

– ด้านทุนความรู้ ควรสอนการเป็นผู้ประกอบการระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนระบบพี่เลี้ยง เพื่อเพิ่ม success rate ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

– ด้านทุนโอกาส แก้ไขกฎระเบียบให้ง่ายและเป็นประโยชน์กับ เอสเอ็มอี เช่น ลดปริมาณการผลิตสุรา/เบียร์ เพื่อให้รายย่อยสามารถขอใบอนุญาตได้ ช่วยผู้ส่งออก SME ต่อสู้คดีในต่างประเทศ เพราะ SME ไม่มีกำลังพอสู้ได้ ต่างกับบริษัทข้ามชาติ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศต้องมาช่วย SME ไม่ใข่รายใหญ่ เพราะรายใหญ่เค้าดูแลตัวเองได้ มีองค์ความรู้อยู่แล้ว

Share