พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ Changemaker เข้าพบ ดร.พณชิต กิตติปญญางาม อดีตนายกสมาคมStart up แห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา Start up ในประเทศไทย

 พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ Changemaker เข้าพบ ดร.พณชิต กิตติปญญางาม อดีตนายกสมาคมStart up แห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา Start up ในประเทศไทย

พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ Changemaker เข้าพบ ดร.พณชิต กิตติปญญางาม อดีตนายกสมาคมStart up แห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา Start up ในประเทศไทย

ดร.พณชิต  กิตติปญญางาม อดีตนายกสมาคม Start up ให้ความเห็นว่า สำหรับการสร้าง Start up ในไทยเป้าหมายจะไม่ใช่แค่การสร้าง Unicorn แต่เป็นการใช้ Start up จะเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากคนตัวเล็กๆและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในภาคธุรกิจให้เกิดCreative economy

 

ซึ่งการทำงานกับภาครัฐในอดีตดร.พณชิตเห็นว่ากระบวนการพัฒนา start up ของภาครัฐยังเน้นที่ความสำเร็จในการทำกำไร โดยมองข้ามไปว่าความสำเร็จของ Start up ต้องมาจากการเกิดพื้นที่ให้ลองผิดลองถูกในการทดลองทำธุรกิจแบบใหม่ๆที่ยังไม่มีใครทำเพราะ อาจจะมี 1 ใน โมเดลธุรกิจที่สำเร็จจากการลองผิดลองถูก ภาครัฐจึงต้องมีบทบาทในการเปิดพื้นที่และให้ทรัพยากรให้คนตัวเล็กๆได้ทดลองทำmodel Start up ใหม่ๆ และพร้อมเรียนรู้จากความล้มเหลว

 

ซึ่งในช่วง 1ปี ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า Unicorn ส่วนใหญ่ในประเทศไทยล้วนมาจาก Start up ที่เริ่มประสบความสำเร็จจน บริษัทใหญ่ตัดสินใจเข้าไปร่วมลงทุนจนกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเป็นโมเดลที่ใกล้เคียงกับเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น  (เห็นได้จากกรณีของBitkub,Flash)

 

ซึ่งหลังจากนี้โอกาสอื่นๆในการพัฒนา Start up ในไทยนั่นยังมีในภาคการเกษตร (Agritech)การแพทย์ (HealthTech) เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ยังขาดเทคโนโลยีที่จะเพิ่มมูลค่าให้สินค้าจากภาคการเกษตร และการมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งของไทย จะต่อยอดให้ไทยเป็น Medical Hub ในภูมิภาคอาเซียน นี้จึงเป็นอีกปัจจัยเราจะได้เห็น Start up ที่จะพัฒนา นวัตกรรมจากโอกาสนี้ในอนาคต

 

Share