ร่วมทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ ช่วยเหลือศพยากไร้ ที่เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 จำนวนมาก

 ร่วมทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ ช่วยเหลือศพยากไร้ ที่เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 จำนวนมาก

ร่วมทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ ช่วยเหลือศพยากไร้ ที่เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 จำนวนมาก

ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 1.2 ล้านคน และเสียชีวิตมากกว่า 12,000 คน

            ซึ่งหลายๆครอบครัวที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที ทำให้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเป็นจำนวนมาก และด้วยที่มีฐานยากจนอยู่แล้ว ญาติของผู้เสียชีวิตก็เกิดความลำบาก เดือดร้อน จากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ไม่สามารถประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนหากเสียชีวิตก็ยิ่งมีภาระเพิ่มขึ้น ทั้งค่าโลงศพ  ค่าเคลื่อนย้ายศพ ค่าฌาปนกิจศพ (เผาศพ) ซึ่งรวมๆเป็นจำนวนหลักพัน หรือหลักหมื่นบาท ซึ่งต้องไปกู้หนี้ยืมสิน  แต่หากได้รับการช่วยเหลือก็สามารถที่จะคลายทุกข์ใจลงไปได้ บางรายเป็นศพไร้ญาติน่าเวทนา การบริจาคโลงศพ ก็สามารถช่วยสงเคราะห์แก่ผู้ตาย ไม่ให้เป็นที่อุจาดตา การ ทำบุญโลงศพ จึงมีอานิสงส์แรง ช่วยสะเดาะเคราะห์ แก้กรรม เทวดา และวิญญาณของผู้เสียชีวิต รวมถึงญาติผู้เสียชีวิตร่วมอนุโมทนาบุญเหลือประมาณ

โดยทาง โลงทาน https://www.facebook.com/longtarnfree หรือ https://longtarnfree.com/ เป็นทีมงานจิตอาสา ช่วยเหลือศพยากไร้ครบวงจร ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ ส่งศพฟรี รวมถึง ฌาปนกิจฟรี ให้แก่ศพยากไร้ ศพอนาถา ศพไร้ญาติ ทั่วประเทศ ในวิกฤติโควิด-19 เช่นกัน

Share