“เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป” ร่วมกับ “มูลนิธิป้าทองคำ” ยืนหยัดเคียงข้างเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ 18 โรงพยาบาล สนับสนุนอาหารกว่า 3,000 กล่องต่อวัน ในเดือนพฤษภาคมนี้

 “เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป” ร่วมกับ “มูลนิธิป้าทองคำ” ยืนหยัดเคียงข้างเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ 18 โรงพยาบาล สนับสนุนอาหารกว่า 3,000 กล่องต่อวัน ในเดือนพฤษภาคมนี้

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ ยืนหยัดเคียงข้างเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ 18 โรงพยาบาล สนับสนุนอาหารกว่า 3,000 กล่องต่อวัน ในเดือนพฤษภาคมนี้

ยืนหยัดเคียงข้างเป็นกำลังใจและสนับสนุนพลังกาย ให้แพทย์ พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเสียสละตนเอง ทุ่มเททำงานอย่างหนัก เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-19 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจ ส่งความอิ่มท้องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้ หรือ จนกว่าสถานการณ์จะบรรเทา โดยสนับสนุนอาหารกล่องที่ปรุงสุก สดใหม่ทุกวัน คุณภาพและความปลอดภัยได้มาตรฐาน จากร้านเอ็มเคสุกี้และร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ เป็นจำนวน 2,400 กล่องต่อวัน ตั้งแต่ 1-15 พฤษภาคม และจะเพิ่มการสนับสนุนเป็นจำนวน 3,200 กล่องต่อวัน ตั้งแต่ 16-31 พฤษภาคมนี้ โดยจัดส่งให้ทั้งโรงพยาบาล สถานพยาบาล และ สถาบันทางการแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนงานสำคัญที่ทุ่มเทดูแลผู้ป่วยที่กำลังต่อสู้กับโรคไวรัสโควิด-19 รวมเป็นมื้ออาหารกว่า 80,000 มื้อ ส่งมอบไปยังโรงพยาบาล 18 แห่ง ในเดือนพฤษภาคม ดังนี้

 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก)
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 • สถาบันบําราศนราดูร
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • สถาบันโรคทรวงอก
 • โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 • โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 • โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลชลบุรี
 • โรงพยาบาลหัวหิน
 • โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ตั้งเเต่เริ่มมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถทางการแพทย์เพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 นี้ จึงได้สนับสนุนการทำงานของสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ในการต่อสู้กับโรคอุบัติใหม่ โรคโควิด-19 รวมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19  โดยการมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยให้แก่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 6 ล้านบาท, มอบเงิน 3 ล้านบาทแก่สภาชาดไทย เพื่อร่วมสนับสนุน “โครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19” และตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์การระบาดที่ผ่านมา ยังได้ให้การสนับสนุนอาหารกล่องแก่หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ อาหารว่างแก่ผู้บริจาคโลหิต ในโครงการ “บริจาคโลหิต อิ่มท้อง อิ่มใจ” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จำนวน 8,400 กล่อง และในส่วนภูมิภาค 13 แห่ง จำนวน 9,600 กล่อง, สนับสนุนข้าวกล่องให้กับ รพ.สมุทรสาคร และ รพ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็น 2 โรงพยาบาลด่านหน้าทำหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยเชิงรุก และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่นี้อย่างต่อเนื่อง, สนับสนุนข้าวกล่องจำนวน 700 กล่องต่อวันให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานที่มีผู้ป่วย และผู้เข้ารับการคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อวันเป็นจำนวนมาก จากผลกระทบการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งได้แก่ รพ.สมุทรสาคร, รพ.สมุทรปราการ, รพ.ศิริราช และกรมควบคุมโรค มูลค่ารวม 1.34 ล้านบาท

ทั้งหมดนี้ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ตั้งใจที่จะส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านมื้ออาหารที่ได้มาตรฐาน สะอาดปลอดภัย รวมทั้งยังมีนโยบายตอบแทนสิ่งดีๆ ให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป และแบรนด์ร้านอาหารในเครือ ร่วมกับมูลนิธิป้าทองคำ ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลต่าง ๆ อาทิ เช่น ได้มอบเงินจำนวน 50 ล้านบาทให้แก่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) เพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ, มอบเงินบริจาค 25 ล้านบาท ให้แก่ รพ.สงขลานครินทร์ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 สำหรับใช้เป็นที่พักให้กับผู้ป่วย, สนับสนุนเงินบริจาค 1 ล้านบาทให้กับโครงการหนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย เพื่อมอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ให้รพ.เกาะกูด รวมถึงทุกๆ ปี ในการมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของร้าน MK, YAYOI, HAKATA และ LE PETIT ที่เป็นสาขาใน รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ บริจาคให้แก่ รพ. ศิริราช โดยในปี 2563 ที่ผ่านมาเป็นจำนวน 7 ล้านบาท

มูลนิธิป้าทองคำ ก่อตั้งโดยเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ผ่านภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ โภชนาการ, สาธารณสุข, การพัฒนาศักยภาพเยาวชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถาบันโภชนาการ สถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรสาธารณกุศลอื่น ๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์

Share