“แฟรช มอลล์ เทคโนโลยี” เปิดตัว “Sourcing Plus” บริการจัดหาสินค้า อัจฉริยะ จากประเทศจีน

 “แฟรช มอลล์ เทคโนโลยี” เปิดตัว “Sourcing Plus” บริการจัดหาสินค้า อัจฉริยะ จากประเทศจีน

“แฟรช มอลล์ เทคโนโลยี” เปิดตัว “Sourcing Plus” บริการจัดหาสินค้า อัจฉริยะ จากประเทศจีน

วันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา มีการเปิดตัว บริการใหม่ของ บริษัท Flash Mall Technology (Thailand) Co., Ltd. (แฟรช มอลล์ เทคโนโลยี ประเทศไทยจำกัด) ชื่อว่า Sourcing Plus (บริการจัดหาสินค้า อัจฉริยะ) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับตัวแทนหรือลูกค้าผู้มีความสนใจ อยากสั่งซื้อหรือนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน โดยผ่าน Application Line Official (@Flashmall) โดยในงานสัมมนาครั้งนี้ มีการอบรมและแนะนำบริการให้กับตัวแทนกว่า 50 คน พร้อมทั้งผู้สนใจเป็นตัวแทนเป็นจำนวนมาก

บริการ Sourcing Plus หรือ บริการจัดหาสินค้า อัจฉริยะ ของ บริษัท Flash Mall Technology (Thailand)Co., Ltd. (แฟรช มอลล์ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด) จะทำหน้าที่ในสองส่วนด้วยกัน คือ บริการหาและสั่งซื้อ โดยผู้สนใจ สามารถใส่ชื่อสิ้นค้า, รูปภาพ หรือ ลิงค์ตัวอย่าง ผ่านทาง Application Line Official (@Flashmall) ระบบ AI จะทำการค้นหาจากฐานข้อมูลของโรงงานผู้ผลิตในฐานข้อมูล ซึ่งมีมากกว่า 200,000 รายการสินค้า หลังจากนั้นระบบ จะช่วยอำนวนความสะดวกในการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าแบบครบวงจร ในส่วนที่สอง คือระบบ จัดเก็บ-แพ็ค-จัดส่ง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแบบครบวงจรสำหรับตัวแทน ผู้สนใจนำสินค้าไปขายบนระบบ eCommerce  จุดเด่นของบริการนี้คือตัวแทนสามารถเข้าถึงสินค้าในราคาขายส่งได้โดยไม่มีการกำหนดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำและข้อบังคับในการสต๊อกสินค้า ซึ่งจะช่วยให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันบนสมรถูมิ eComemrce ที่ดุเดือดของเมืองไทย

หากสนใจบริการ Sourcing Plus หรือ บริการจัดหาสินค้า อัจฉริยะ สามารถติดต่อได้ทาง  Application Line Official @Flashmall

Share