NT เปิดบ้านร่วมกับ Silicon Tech Park พาคณะผู้แทนรัฐบาลลาว เข้าชม ดาต้าเซ็นเตอร์

 NT เปิดบ้านร่วมกับ Silicon Tech Park พาคณะผู้แทนรัฐบาลลาว เข้าชม ดาต้าเซ็นเตอร์

NT เปิดบ้านร่วมกับ Silicon Tech Park พาคณะผู้แทนรัฐบาลลาว เข้าชม ดาต้าเซ็นเตอร์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT  ให้การต้อนรับ Dr. Sthabandith Insisiengmay ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแผนการและการลงทุน,  Mr. Keovisouk Solaphom ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและเยี่ยมชมศึกษาดูงานในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน AI และ Data Center ในประเทศไทย” พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์เอ็นที ดาต้าเซ็นเตอร์ (NT Data Center)  เพื่อศึกษาข้อมูลและเตรียมการสำหรับการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ที่มุ่งเน้นการใช้งานด้านปัญญาประดิษฐ์ AI ใน สปป.ลาว

สำหรับ เอ็นที ดาต้าเซ็นเตอร์ ให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ทันสมัย รวมทั้งเครือข่ายการสื่อสารด้วย อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน เอ็นที มีศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ มากที่สุดในประเทศจำนวน 13 แห่ง  การเยี่ยมชมครั้งนี้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว และยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมของ NT ในการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารในภูมิภาค โดยความร่วมมือกับ Silicon Tech Park  โดยหลังจากนี้ทางทีมรัฐบาลลาว NT และ  Silicon Tech Park จะมีการกำหนดความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อการเป็นผู้นำในภูมิภาคร่วมกันต่อไป

Share