SO ปลดล็อค หนึ่งในกลุ่มธุรกิจการเงินใช้ Outsourcing Solution พลิกผลการดำเนินงานโตเกินคาด 300% ด้วยกำลังคนเท่าเดิม

 SO ปลดล็อค หนึ่งในกลุ่มธุรกิจการเงินใช้ Outsourcing Solution พลิกผลการดำเนินงานโตเกินคาด 300% ด้วยกำลังคนเท่าเดิม

SO ปลดล็อค หนึ่งในกลุ่มธุรกิจการเงินใช้ Outsourcing Solution พลิกผลการดำเนินงานโตเกินคาด 300% ด้วยกำลังคนเท่าเดิม

SO ช่วยปลดล็อค หนึ่งในบริษัทด้านการเงินของไทย สร้างผลการดำเนินงานเติบโตทะลัก 300% จากการที่เข้าไปช่วยปรับกระบวนการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์องค์กร แก้ปัญหางานล้นมือ ปัญหาด้านแรงงาน ไม่สามารถจัดการกับข้อมูลจำนวนมากได้ ตามไม่ทันเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์สที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution  เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย ได้รวมเป็นพันธมิตรกับหนึ่งในบริษัทด้านการเงินชั้นนำระดับประเทศของไทย ซึ่ง ประสบปัญหาในเรื่องของการจัดการข้อมูลด้านเอกสารจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถจัดการตามระยะที่กำหนดได้ จึงได้มอบหมายให้ SO เป็นผู้ดูแลจัดการกับงานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ที่สำคัญขององค์กร

โดย SO ได้ให้คำปรึกษา พร้อมช่วยออกแบบกระบวนการทำงาน ไปจนถึงการจัดหาอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเสริมรองรับการจัดการกับข้อมูลทั้งหมดที่มี โดยจากการจัดส่งบุคลากรแบบ Head Count ในระยะแรก จนไปสู่การ Re-design กระบวนการทำงานใหม่ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดของธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Business Process Outsourcing (BPO) ส่งผลให้ธุรกิจลูกค้า สร้างผลการดำเนินงานโตสูงถึง 300% เพราะใช้บุคลากรหลักขององค์กรเท่าเดิม และใช้ SO เป็นกลยุทธ์หลักเพื่อจัดการกับงานส่วนดังกล่าวแทน คุณณัฐพล วิมลเฉลา (คุณกอล์ฟ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) กล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรกับหนึ่งในกลุ่มธุรกิจการเงินชั้นนำของไทยในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จของทาง SO ในการ Re-Purpose องค์กร เข้าไปเป็นส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และเป็นกลยุทธ์องค์กรของลูกค้า ด้วยการปรับกระบวนการทำงาน เป็นการให้บริการรูปแบบ Business Process Outsourcing (BPO) ช่วยปลดล็อคศักยภาพการทำงานของลูกค้า ให้ลูกค้าได้ Focus Core Business หลักได้อย่างเต็มที่ เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับการบริหารงาน สามารถยืดหยุ่น หรือ Scale Up Scale Down ด้านกำลังคนได้อิสระ ถ่ายโอนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้กับ Outsource เป็นคนจัดการ ตามคอนเซปท์ Unlock Possibilities SO Here We Are ที่ทางทีมงานเราเน้นหนักในปีนี้”

การเป็น Outsourcing Solution ในครั้งนี้ของ SO เป็นรูปแบบที่ให้บริการอย่างครอบคลุมทุกส่วนของกระบวนการ เริ่มจากการให้บริการจัดส่งบุคลากรในระยะแรก พัฒนาเป็นการวิเคราะห์ออกแบบเป็นขั้นตอนการทำงานทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การขนส่งข้อมูล การตรวจสอบคัดแยกข้อมูลเอกสาร และการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ การจัดหา Workforce ที่เหมาะสมกับงาน, การอบรมเสริมทักษะ เสริมด้วยเทคโนโลยีติดตามการทำงานแบบ Real Time เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ และป้องกันการสูญหายของข้อมูล เพื่อการส่งมอบผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีเวลาโฟกัสงานหลักอื่นขององค์กร ด้วยการใช้บุคลากรหลักขององค์กรเท่าเดิม โอนถ่ายความเสี่ยงด้านการบริหารบุคลากรให้กับ SO เป็นกลยุทธ์หลักในการบริหารข้อมูลมากว่า 100,000,000 ข้อมูล

นอกเหนือจากการ Outsourcing Solution ด้านบุคลากร และกระบวนการทำงานแล้ว SO ยังช่วยลูกค้าเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ Business Continuity Plan (BCP) ซึ่งเป็นแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล ISO : 27001 ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ภัยพิบัติน้ำท่วม, เหตุฉุกเฉินจากไฟไหม้ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบทำให้การดำเนินงานติดขัด สร้างความเชื่อมั่นให้กับงานบริการมากยิ่งขึ้นไปอีกขั้น ด้วยคอนเซปท์ UNLOCK POSSIBILTIES, SO HERE WE ARE.

นักลงทุนสัมพันธ์ SO : https://ir.siamrajathanee.com/th/home
ติดตามข่าวสาร SO เพิ่มเติม : www.siamrajathanee.com
Share