รวมพลังคนดนตรี ชวนดูคอนเสิร์ตการกุศล “VRU Wind Symphony Charity Concert 2024 : โอกาสแห่งการเรียนรู้ ที่คุณมอบให้”

 รวมพลังคนดนตรี ชวนดูคอนเสิร์ตการกุศล “VRU Wind Symphony Charity Concert 2024 : โอกาสแห่งการเรียนรู้ ที่คุณมอบให้”

รวมพลังคนดนตรี ชวนดูคอนเสิร์ตการกุศล “VRU Wind Symphony Charity Concert 2024 : โอกาสแห่งการเรียนรู้ ที่คุณมอบให้”

 “VRU Wind Symphony” ภายใต้สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมพันธมิตร จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการ ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมกันแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศล VRU Wind Symphony Charity Concert 2024 : โอกาสแห่งการเรียนรู้ ที่คุณมอบให้เพื่อหารายได้ในการสนับสนุนการศึกษา ให้นักศึกษาได้เข้าถึงองค์ความรู้ ในศาสตร์ต่าง ๆ  อย่างมีคุณภาพ  มีความพร้อมด้านทรัพยากรที่รองรับ และจำเป็นต่อการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ทางด้าน ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย- อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีแนวทางที่จะสร้างความร่วมมือกับองค์กร ทางด้านดนตรีทุกส่วน ผ่านการจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ที่ถือเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อคอนเสิร์ต “VRU Wind Symphony Charity Concert 2024 : โอกาสแห่งการเรียนรู้ ที่คุณมอบให้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการ ดนตรีที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งร่วมผลักดันให้นักศึกษามีพื้นที่ในการแสดงความ สามารถกับศิลปินตัวจริง และแสดงโชว์กับท่านผู้ชม

สำหรับคอนเสิร์ตVRU Wind Symphony Charity Concert 2024 : โอกาสแห่งการเรียนรู้ ที่คุณมอบ ให้” จะเปิดแสดงในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  โดยมีศิลปินมากมาย อาทิ คุณวินัย พันธุรักษ์ คุณต็อง วิตดิวัต คุณแทน-คุณคัตโตะ วงลิปตา คุณป๊อด โมเดิร์นด็อก คุณโก้ มิสเตอร์ แซกแมน ฯลฯ บัตรจำหน่ายราคา 500/1,500/2,500 บาท และบัตร VIP ราคาเพียง 4,000 บาท เริ่มจำหน่ายบัตร 14 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา รายได้ทั้งหมด (หลังหักค่าใช้จ่าย) มอบสมทบทุนด้านการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Share