‘โอสถสภา’ ประกาศกร้าว แผนยุทธศาสตร์การเติบโตระยะยาวตั้งเป้ารายได้ 4 หมื่นล้านใน 5 ปี รักษาความเป็นผู้นำในประเทศ เร่งขยายธุรกิจต่างประเทศ

 ‘โอสถสภา’ ประกาศกร้าว แผนยุทธศาสตร์การเติบโตระยะยาวตั้งเป้ารายได้ 4 หมื่นล้านใน 5 ปี รักษาความเป็นผู้นำในประเทศ เร่งขยายธุรกิจต่างประเทศ

‘โอสถสภา’ ประกาศกร้าว แผนยุทธศาสตร์การเติบโตระยะยาวตั้งเป้ารายได้ 4 หมื่นล้านใน 5 ปี รักษาความเป็นผู้นำในประเทศ เร่งขยายธุรกิจต่างประเทศ

บมจ. โอสถสภา (OSP)  เผยแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี ผลักดันการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก ขยายการลงทุนต่างประเทศ พร้อมสร้างการเติบโตธุรกิจในอนาคตและโอกาสในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ มุ่งสู่เป้าหมายรายได้ 4 หมื่นล้าน ภายในปี 2571

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP กล่าวว่า โอสถสภาเร่งเครื่องเดินหน้าสร้างการเติบโตของธุรกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาว ดังนี้

สร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก (Grow the core) รักษาความเป็นผู้นำด้วยกลยุทธ์แบรนด์พอร์ตโฟลิโอ เพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ บูรณาการแผนการขายและการกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สร้างการเติบโตธุรกิจในอนาคต (Seed the future) ด้วยการผลักดันแบรนด์ที่มีศักยภาพ คิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหลากหลายกลุ่ม

ขยายการลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ (Expand Internationally) สร้างการเติบโตในภูมิภาค ตลอดจนพิจารณาโอกาสการเติบโตอย่างรอบคอบ

เร่งการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Inorganic Growth) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ผลักดันสู่เป้าหมายการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน

“โอสถสภาได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทำงาน (Organization transformation) ยกระดับศักยภาพการแข่งขันเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตของอัตรากำไรอย่างยั่งยืน ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์ เร่งการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนวาระความยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศในทุกมิติ” คุณวรรณิภา กล่าวเสริม

โอสถสภามุ่งมั่นเป็นพลังเพื่อเสริมสร้างชีวิตให้แก่ผู้บริโภค ผ่านการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

Share