แว่นท็อปเจริญ ร่วมมือกับ มูลนิธิวันไซท์ เอสซีลอร์ลูซอตติกา สานต่อโครงการ ONESIGHT ช่วยเหลือประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

 แว่นท็อปเจริญ ร่วมมือกับ มูลนิธิวันไซท์ เอสซีลอร์ลูซอตติกา  สานต่อโครงการ ONESIGHT ช่วยเหลือประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

แว่นท็อปเจริญ ร่วมมือกับ มูลนิธิวันไซท์ เอสซีลอร์ลูซอตติกา สานต่อโครงการ ONESIGHT ช่วยเหลือประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

แว่นท็อปเจริญ นำโดย นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมมือกับ มูลนิธิวันไซท์ เอสซีลอร์ลูซอตติกา (ONESIGHT EssilorLuxottica) นำทีมจักษุแพทย์ นักทัศนมาตร (O.D.) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา และเครื่องมือตรวจวัดสายตาครบครันจากแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพดวงตา ประกอบแว่นใหม่ สานต่อโครงการ ONESIGHT ช่วยเหลือประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อให้ได้รับโอกาสการบริการด้านสายตาอย่างเข้าถึง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกใบใหม่ มีโอกาสมองเห็นอย่างชัดเจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณทฤษฎี ตุลยอนุกิจ กรรมการผู้จัดการ เอสซีลอร์ลูซอตติกา ประเทศไทย คุณอีวอน เซียว (Ms.Yvonne Siow) ผู้จัดการโครงการมูลนิธิวันไซท์ เอสซีลอร์ลูซอตติกา และ คุณปัทธินี สวนประเสริฐ ผู้อำนวยการมูลนิธิสุวรรณนิมิต เข้าร่วมในพิธีเปิดการสานต่อโครงการ ณ คลินิกแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

Share