“สีเบเยอร์คูล” คว้าฉลากลดโลกร้อน รายแรก และรายเดียวในไทย

 “สีเบเยอร์คูล” คว้าฉลากลดโลกร้อน รายแรก และรายเดียวในไทย

“สีเบเยอร์คูล” คว้าฉลากลดโลกร้อน รายแรก และรายเดียวในไทย

เบเยอร์ สานต่อปณิธานและแนวคิด Eco-Wellness Innovation สีนวัตกรรม รักษ์โลก ร่วมขับเคลื่อนสู่ธุรกิจสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รับมอบ “ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” หรือ “ฉลากลดโลกร้อน” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในผลิตภัณฑ์สีเบเยอร์คูล ไดมอนด์ชิลด์ 15 สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร ซึ่งเป็นรายแรก และรายเดียวในไทยที่ได้ฉลากลดคาร์บอนสูงสุด (สีทอง) ในกลุ่มธุรกิจสี สนับสนุนคนไทยได้ใช้สีทาอาคารคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดูแลโลกใบนี้ไปพร้อมกัน

ดร.วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสีเบเยอร์

ดร.วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ เปิดเผยว่า เพื่อเป้าหมายการขับเคลื่อนสู่ธุรกิจสีเขียว (Green business) อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน พร้อมบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ จำนวน 5,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี 2032 รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย การเข้ารับ ฉลากลดโลกร้อน เปรียบเป็นบันไดขั้นสำคัญในการไปสู่เป้าหมายครั้งนี้ และเครื่องหมายนี้ยังเป็นความภาคภูมิใจในการทำงานในสายธุรกิจสี เนื่องจากเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้การทำงานของเบเยอร์อยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลกอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันไปสู่การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและวัตถุดิบสิ้นเปลือง ลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตหรือใกล้เคียงศูนย์ Zero Waste พร้อมนำของเสียกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ได้ 100% รวมไปถึงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปี อีกด้วย

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สีเบเยอร์คูล ไดมอนด์ชิลด์ 15 ผ่านการประเมินว่าผลิตภัณฑ์นั้น ได้ผ่านกระบวนการที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิต ซึ่งทางเบเยอร์ได้ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการผลิตระบบ AVID (Automatic Vacuum Inline Dispersion) เทคโนโลยีในรูปแบบอินไลน์อัตโนมัติระบบสุญญากาศรายแรกและรายเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้คุณภาพสูงกว่าระบบการผลิตทั่วไป ช่วยลดความสิ้นเปลืองของการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ และหันมาใช้ทรัพยากรทดแทนจากธรรมชาติ เลือกใช้พลังงานสะอาด พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าถึง 85.39% ต่อปี (เทียบกับการผลิตระบบเดิม) พร้อมลดผลกระทบในกระบวนการผลิตต่อชุมชนรอบข้าง และด้วยนวัตกรรมระดับโลกนี้ ประกอบกับปณิธาน  Eco-Wellness Innovation สีนวัตกรรม รักษ์โลก รักคุณ ทำให้เบเยอร์ได้รับฉลากลดโลกร้อน เป็นรายแรก และรายเดียวในกลุ่มธุรกิจสี อีกทั้งตอกย้ำว่ากลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ เป็นผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีรักษ์โลก ได้อย่างชัดเจน ดร.วรวัฒน์ กล่าวปิดท้าย

สำหรับ สีเบเยอร์คูล นวัตกรรมสีบ้านเย็น โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีเซรามิก คูลลิ่ง หนึ่งเดียวในไทยที่มีคุณสมบัติช่วยสะท้อนความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านและอาคาร ลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ เทียบเท่าการปลูกต้นไม้โตเต็มวัยมากกว่า 14 ล้านต้น อีกทั้งผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแล้วว่าเป็นสีที่มีสารประกอบอินทรีย์อันตรายที่ระเหยได้ ปริมาณต่ำ ปลอดภัยไม่ปล่อยสารระเหยที่เป็นอันตราย อันเป็นต้นเหตุทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และนอกจากสีนวัตกรรมรักษ์โลก เบเยอร์คูล จะช่วยเรื่องลดอุณหภูมิห้อง ลดใช้พลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังมีเทคโนโลยีพันธะเพชร (Diamond Bond) ช่วยเพิ่มพลังการยึดเกาะ ทำให้บ้านสีสดสวย ทนต่อทุกสภาวะยาวนานสูงสุด 15 ปี

นอกจากนี้ เบเยอร์ ยังเตรียมพร้อมสานต่อโครงการ One Wall One World หนึ่งผนังรวมพลังลดคาร์บอนลดโลกร้อนกับสีเบเยอร์คูล โดยชวนทุกท่านร่วมภารกิจรักษ์โลก กระตุ้นการรับมือกับสภาวะปัญหาก๊าซเรือนกระจก ด้วยตนเองง่าย ๆ เริ่มจากที่ผนังบ้านของเรา เพียงร่วมมือกันทาผนังบ้านด้วยสีเบเยอร์คูล สีของคนไทยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การันตีด้วย “ฉลากลดโลกร้อน” พร้อมยืนหยัดร่วมแก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อนไปด้วยกันพร้อมกับคนไทยทุกคน

Share