ดีอีเอส จัดพิธีสักการะพระพรหม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ 7 ปี

 ดีอีเอส จัดพิธีสักการะพระพรหม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ 7 ปี

ดีอีเอส จัดพิธีสักการะพระพรหม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ 7 ปี

วันนี้ (15 กันยายน 2566) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานพิธีสักการะพระพรหม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จะครบรอบ 7 ปี ในวันที่ 16 กันยายน 2566 นี้ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าศาลพระพรหม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมและถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Share