สยามคูโบต้า เปิดแคมป์ KUBOTA Smart Farmer Camp 2023 ปี 9 ปั้นเยาวชนรุ่นใหม่ สู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ด้วยนวัตกรรมเกษตรครบวงจร

 สยามคูโบต้า เปิดแคมป์ KUBOTA Smart Farmer Camp 2023 ปี 9 ปั้นเยาวชนรุ่นใหม่ สู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ด้วยนวัตกรรมเกษตรครบวงจร

สยามคูโบต้า เปิดแคมป์ KUBOTA Smart Farmer Camp 2023 ปี 9 ปั้นเยาวชนรุ่นใหม่ สู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ด้วยนวัตกรรมเกษตรครบวงจร

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส (ที่ จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2023 ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ภายใต้ชื่อตอน “Farm Maker” ออกแบบฟาร์มได้ตามฝัน สร้างประสบการณ์การทำเกษตรยุคใหม่ พร้อมสร้างทัศนคติให้เยาวชนไทย รักการทำเกษตร เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่แบบครบวงจร สู่การทำการเกษตรแบบยั่งยืน พร้อมเปิดโลกกว้างรับแรงบันดาลใจจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้การบริหารจัดการฟาร์ม ลองออกแบบ “ฟาร์มในฝัน” เพื่อเติบโตไปเป็น Smart Farmer ที่นำความรู้ความสามารถมาใช้พัฒนาภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเกิดเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การต่อยอดในการทำงานและสานต่ออาชีพเกษตรกรของครอบครัว ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี

Share