วิชั่น เวนเจอร์ส เข้าซื้อกิจการ วี ดู เอเชีย ต่อยอดธุรกิจสายตาครบวงจร เตรียมเพิ่มผลิตภัณฑ์ Luxury แบรนด์แว่นตาชั้นนำระดับโลก

 วิชั่น เวนเจอร์ส เข้าซื้อกิจการ วี ดู เอเชีย ต่อยอดธุรกิจสายตาครบวงจร เตรียมเพิ่มผลิตภัณฑ์ Luxury แบรนด์แว่นตาชั้นนำระดับโลก

วิชั่น เวนเจอร์ส เข้าซื้อกิจการ วี ดู เอเชีย ต่อยอดธุรกิจสายตาครบวงจร เตรียมเพิ่มผลิตภัณฑ์ Luxury แบรนด์แว่นตาชั้นนำระดับโลก

บริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จำกัด ผู้นำในธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งกรอบแว่นตา เลนส์แว่นตา อุปกรณ์วัดสายตาและอุปกรณ์ฝนประกอบแว่นตาครบวงจรในประเทศไทย ได้ตกลงเข้าซื้อกิจการของบริษัท วี ดู เอเชีย จำกัด (“วี ดู เอเชีย”) ผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายกรอบแว่นตาในกลุ่ม Functional Luxury มุ่งหวังการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของทั้ง 2 บริษัท อีกทั้งยังเตรียมวางแผนขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลา 4 ปี

ทั้งนี้ บริษัท วี ดู เอเชีย ซึ่งก่อตั้งในปีพ.ศ. 2546 และในปัจจุบันนำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์แว่นตาชั้นนำระดับโลก ได้แก่ MYKITA, MOSCOT, DITA, Paul Frank, Mr. Leight และ Garrett Leight มีฐานลูกค้าในกลุ่มพรีเมี่ยมทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย จะเสริมพลังผสานทางธุรกิจให้แก่วิชั่น เวนเจอร์สได้อย่างมาก ทั้งในธุรกิจค้าส่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสายตาครบวงจร และในธุรกิจค้าปลีกผ่านแบรนด์ร้านแว่นตา “หอแว่น” และ “แว่นตามองเด้”

โดย ดร.ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของวิชั่น เวนเจอร์ส กล่าวถึงเป้าหมายของการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ว่า “ครั้งนี้ถือเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งแรกหลังจากได้ปรับโครงสร้างเป็นวิชั่น เวนเจอร์ส ตั้งแต่ปี 2565 การตัดสินใจเข้าซื้อกิจการวี ดู เอเชีย เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่จะเสริมพลังผสานทางธุรกิจได้อย่างทวีคูณ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ การตลาด รวมถึงการปฏิบัติการ เพื่อให้ทั้งวี ดู เอเชียและบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

ในการนี้ วิชั่น เวนเจอร์ส ได้ออกจดหมายแจ้งลูกค้าว่าบริษัทฯ และวี ดู เอเชียจะร่วมดำเนินธุรกิจผ่านนโยบายหลัก 3 ข้อ อันได้แก่ การทำธุรกิจโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้า และผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ โดยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กรอบแว่นตาให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการร้านแว่นตาคู่ค้ามากยิ่งขึ้น ทั้งยังจะนำองค์ความรู้และทรัพยากรของทั้งสององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าต่อไป

ซึ่งวิชั่น เวนเจอร์ส คาดว่าจะสามารถดำเนินการซื้อขายและชำระเงินค่าหุ้นแก่ผู้ขายได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2566 โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนด และบริษัทตั้งเป้าจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2569

แบรนด์แว่นตา Moscot
แบรนด์แว่นตา Oliver peoples
แบรนด์แว่นตา GLCO

วิชั่น เวนเจอร์ส ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 72 ปี โดยมีบริษัทในเครือครอบคลุมธุรกิจเกี่ยวกับสายตาครบวงจร อันได้แก่ บริษัท นำศิลป์ไทย จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรอบแว่นตา เลนส์แว่นตา อุปกรณ์วัดสายตา และอุปกรณ์ฝนประกอบแว่นตาครบวงจรที่มีฐานลูกค้ามากกว่า 2,000 ร้านค้าทั่วประเทศไทย และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด ซึ่งบริหารร้านค้าปลีกแว่นตาในแบรนด์ “หอแว่น” และ “แว่นตามองเด้” โดยมีสาขามากกว่า 110 สาขาภายในประเทศไทยในปัจจุบัน

Share