หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จัดงานใหญ่เลื่อนตำแหน่งคุณวุฒิและมอบรางวัลให้แก่สมาชิก ตอกย้ำถึงการเป็นเจ้าแห่งตลาดสมุนไพรไทย อันดับหนึ่งของโลก

 หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จัดงานใหญ่เลื่อนตำแหน่งคุณวุฒิและมอบรางวัลให้แก่สมาชิก ตอกย้ำถึงการเป็นเจ้าแห่งตลาดสมุนไพรไทย อันดับหนึ่งของโลก

หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จัดงานใหญ่เลื่อนตำแหน่งคุณวุฒิและมอบรางวัลให้แก่สมาชิก ตอกย้ำถึงการเป็นเจ้าแห่งตลาดสมุนไพรไทย อันดับหนึ่งของโลก

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของหมอเส็ง (ไทยแลนด์) ในปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางธุรกิจ และการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ของบริษัทฯและสมาชิกที่ร่วมสร้างสรรค์ธุรกิจให้ยิ่งใหญ่ โดยบริษัทฯยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ ซึ่งจุดแข็งของผลิตภัณฑ์แบรนด์หมอเส็งคือมาตรฐานและคุณภาพที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากตระกูลที่มีบรรพบุรุษเป็นหมอหลวงสู่คุณหมอเส็งผู้มีความรู้ความสามารถและคุณวุฒิทางการแพทย์ที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เป็นเหตุให้องค์กรและสมาชิกเป็นผู้นำแห่งธุรกิจสมุนไพรมามากกว่า 2 ทศวรรษ ส่งผลให้บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นต้นแบบที่ดีให้หลายองค์กรธุรกิจได้เจริญรอยตาม

โดยในปีนี้ บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงานใหญ่ที่สุดแห่งปี ภายใต้ชื่องานว่า “เวทีแห่งฝัน วันแห่งเกียรติยศ ครั้งที่ 21” จัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเศรษฐี ชั้น 3 อาคารหมอเส็งสำนักงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นงานประกาศเลื่อนตำแหน่งคุณวุฒิให้แก่สมาชิกหมอเส็งไทยแลนด์ พร้อมทั้งประกาศรางวัล Best of the year ทั้งหมด 4 สาขา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่สมาชิก

งานเวทีแห่งฝัน วันแห่งเกียรติยศ ถือเป็นงานประกาศเกียรติภูมิอันทรงคุณค่า และเป็นงานเฉลิมฉลองความก้าวหน้าอันน่าภาคภูมิใจที่ชาวหมอเส็งไทยแลนด์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  โดยจุดประสงค์หลักของการจัดงานคือการประกาศเลื่อนตำแหน่งคุณวุฒิให้แก่สมาชิกที่สามารถทำรายได้ถึงเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งคุณวุฒิที่สูงที่สุดของบริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด คือ คุณวุฒิฉัตรเพชร ได้แก่ สมาชิกที่สามารถทำรายได้ถึงหลักสิบล้าน ทั้งจากยอดขายและจากการบริหารทีม

นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มรางวัลพิเศษสำหรับสมาชิกที่บรรลุเป้าหมายในด้านต่างๆ ผ่านรูปแบบการประกาศเป็นรางวัล Best of the year ทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ สาขา Top Silver Sponsor, สาขา Best Center, สาขา Best Sponsorship และสาขา Top Personal PV

ทั้งนี้ ในช่วงพิธีเปิดงาน นายวัชระ แสงสุริยะฉัตร ประธานบริหารคนใหม่ของ บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีให้แก่สมาชิกที่ได้รับการเลื่อนคุณวุฒิ พร้อมให้คำมั่นว่าจะพัฒนาศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์กลยุทธ์ใหม่ๆ และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อองค์กร ต่อสมาชิก และต่อผู้บริโภค เพื่อเตรียมความความพร้อมเข้าสู่ตลาดโลกในอนาคต ตามพันธกิจขององค์กร

อีกทั้งในตอนท้ายคุณปรัน ปราชญ์เมธีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่า “ในปีนี้ หมอเส็งไทยแลนด์ พร้อมที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งอย่างเต็มกำลัง เพื่อตอกย้ำความเป็นที่ 1 ในด้านสมุนไพร ซึ่งแผนการตลาดของเราถูกวางไว้อย่างมั่นคง โดยมุ่งเน้นการวางแผนการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอย่างเป็นระบบ และการวางกลยุทธ์สู่โลกดิจิทัล พร้อมทั้งนำพาความเป็นสมุนไพรไทยภายใต้ชื่อแบรนด์หมอเส็งเติบโตสู่ระดับนานาชาติ ให้บริษัทและสมาชิกของเราเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง เพื่อความก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

Share