โฉมใหม่ RIGHT SOLUTION รีแบรนด์รอบ 22 ปี เดินหน้าท้าชิงบัลลังก์ผู้นำธุรกิจ Green Solution

 โฉมใหม่ RIGHT SOLUTION รีแบรนด์รอบ 22 ปี เดินหน้าท้าชิงบัลลังก์ผู้นำธุรกิจ Green Solution

โฉมใหม่ RIGHT SOLUTION รีแบรนด์รอบ 22 ปี เดินหน้าท้าชิงบัลลังก์ผู้นำธุรกิจ Green Solution

“ไร้ท์ โซลูชั่น” รีแบรนด์ปรับโฉมองค์กรใหม่ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งอนาคต พร้อมก้าวขึ้นแท่นหนึ่งในผู้นำ Green Solution ตอบโจทย์การเปลี่ยนถ่ายอุตสาหกรรมสู่พลังงานสะอาด

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมชั้นนำแบบครบวงจร      เช่นผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ปิโตรเคมี พลังงาน ประกาศ Rebranding ครั้งสำคัญในรอบ 22 ปี ปรับโฉมองค์กรใหม่สู่ “องค์กรนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม”  โดยมีเป้าหมายในการก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจการให้บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครบวงจรของไทย ขยายโอกาสในการเข้าถึงฐานลูกค้า Green Solution ในทุกอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งอนาคต เพื่อรองรับการปรับตัวของทุกอุตสาหกรรมที่หันมาให้ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายสู่พลังงานสะอาดในอนาคต และที่สำคัญคือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในการดูแลเอาใจใส่การให้บริการ และคำปรึกษา และนำเสนอ Solution ด้านสิ่งแวดล้อมที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และบริการอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ “ไร้ท์ โซลูชั่น” ได้มีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์องค์กรใหม่ในรอบ 22 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพการ Rebranding ที่ชัดเจน โดยโลโก้ใหม่ถูกออกแบบขึ้นโดยปรับมาใช้รูปทรงกลมมนที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมาย Infinity สื่อถึงความต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด ผสมผสานกับลายเส้นที่เคลื่อนไหวในลักษณะของการแลกเปลี่ยนที่เป็นกระบวนการดูล้ำสมัย รวมถึงปรับใช้โทนสีทองสื่อถึงความมั่งคั่ง มั่นคง ความสมบูรณ์ และเงินแวววาวสื่อถึงความสง่างาม เกียรติยศ และความสร้างสรรค์ ทันสมัย สะท้อนแนวคิดที่ต้องการผสมผสานความทันสมัย นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานเข้าด้วยกัน สื่อถึงตัวตนขององค์กรที่พร้อมเดินหน้าไปกับการให้บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครบวงจรที่พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าอุตสาหกรรมโลกจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตาม

เกี่ยวกับบริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้ง และดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2544 โดยในปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้นำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระบวนการผลิต ของอุตสาหกรรมอาหาร ปิโตรเคมี และพลังงานของประเทศไทยอย่างครบวงจร โดยให้บริการด้านสิ้งแวดล้อมหลัก ๆ ดังนี้

  • บริการ Load/Unload เปลี่ยนถ่ายสารกรองหรือของเหลวทุกชนิด สามารถทำได้ทั้งแบบขนย้ายระบบนิวเมติกและ Vacuum Unit ช่วยในการขนถ่ายลำเลียง พร้อมอุปกรณ์พิเศษชนิดต่างๆ ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ และมีใบรับรองด้านความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศถูกต้องตามกฎหมาย
  • บริการวิศวกรรมระบบบำบัด ให้คำปรึกษาออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบการกรองความขุ่นต่างๆ ระบบการกรองด้วยถ่านกัมมันต์ ระบบผลิตน้ำอ่อน ระบบผลิตน้ำไร้ประจุ Ultra Filtration (UF) ระบบผลิตน้ำ Nano Filter (NF) ระบบผลิตน้ำ Reverse Osmosis (RO) ระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยการควบคุมการผลิต ทุกขั้นตอนอย่างประณีตให้ระบบทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้
  • บริการดูแลรักษาซ่อมบำรุง และงานอะไหล่ที่รวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจอย่างสูงสุดของลูกค้า
  • ผลิต และนำเข้า จัดจำหน่ายสารเคมี ถ่านกัมมันต์ และให้บริการรับถ่านกัมมันต์ที่ใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการฟื้นฟูสภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ประหยัดต้นทุนการผลิต

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทางด้านการขาย การตลาด ตลอดจนการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมการให้บริการ และให้คำปรึกษาโดยทีมงานวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพมากประสบการณ์ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการบริการ และคำปรึกษาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ เหมาะสมต่อกระบวนการผลิต อีกทั้งบริษัทยังเน้นนโยบายในการขยายกลุ่มสินค้าใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมยึดมั่นในคุณภาพสินค้า และบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าตลอดไป

ข้อมูลเพิ่มเติม www.rightsolution.co.th หรือ https://www.facebook.com/RightsolutionThai/?locale=th_TH

Share