สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ชวนเที่ยวงาน “Isan Fun Fair 2023 มหกรรมของดี เช็คอิน ถิ่นอีสาน”

 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ชวนเที่ยวงาน “Isan Fun Fair 2023  มหกรรมของดี เช็คอิน ถิ่นอีสาน”

งานแถลงข่าว “Isan Fun Fair 2023 มหกรรมของดี เช็คอิน ถิ่นอีสาน”

วันที่ 28 เมษายน 2566โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย จัดงานแถลงข่าว เพื่อเตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง จัดขึ้น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2

โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ได้แก่ พาณิชย์จังหวัดเลย พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ และ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น สำหรับงาน “Isan Fun Fair 2023 มหกรรมของดี เช็คอิน ถิ่นอีสาน” กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2566 ( 5 วัน ) ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2

เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการสินค้าสิ่งทอ เกษตรแปรรูป สมุนไพร และสินค้าอื่นๆ ที่โดดเด่นและมีศักยภาพในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Share