โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร โดยศิลปิน ปิยะธิดา ไกริกจราษฎร์ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร โดยศิลปิน ปิยะธิดา ไกริกจราษฎร์ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร โดยศิลปิน ปิยะธิดา ไกริกจราษฎร์ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

คุณชอบท่องเที่ยวในย่านประวัติศาสตร์หรือไม่ หากคุณชอบการท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์หรืออยากย้อนอดีตกลับไปดูเรื่องราวในประวัติศาสตร์และถ่ายภาพร่วมกับวิถีชีวิตหรือคนในอดีตบ้างไหมคุณกำลังคิดใช่หรือไม่ว่าในปัจจุบันจะเป็นไปได้หรือที่จะย้อนเวลากลับไป ถ้าย้อนเวลาได้เราคงอยากที่จะเซลฟี่หรือเก็บบันทึกภาพถ่ายเหล่านั้น เรามีเครื่องมือที่ทำให้ท่านสามารถท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ได้ในยุคสมัยแห่งการผลิตสื่อบนโลกโซเซียลมีเดีย ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของการผลิตสื่อนวัตกรรมมากมายในประเทศไทย และจะดีหรือไม่หากมีผู้ผลิตสื่อที่สามารถนำเอาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมมาผสมผสานพัฒนาสื่อผ่านการร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในการจัดทำโครงการเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ขอนำเสนอโครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร

โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนครที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ในเกาะรัตนโกสินทร์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและสร้างผลงานศิลปะให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของแหล่งชุมชนและกระตุ้นการท่องเที่ยว รวมถึงได้สร้างนิทรรศการสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ให้กับประเทศ และโครงการนี้ในอนาคตจะเป็นโครงการต้นแบบในการจัดทำโครงการทั่วภูมิภาคในอนาคต และยกระดับศิลปะรุ่นใหม่ที่ใช้เรื่องราวในประวัติศาสตร์พัฒนาต่อโดยต่อยอดผสมผสานผลงานศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลยีเพื่อสื่อที่สร้างสรรค์ให้ทัดเทียมอารยประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติ

 

ประวัติความเป็นมาโครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร จัดทำขึ้นโดยนางสาวปิยะธิดา ไกรกิจราษฎร์  ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และ  บริษัท มีกิม โปรดักชั่น จำกัด ขอเชิญชวนประชาชนชมสื่อสร้างสรรค์ที่ผลิตจากเยาวชนผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่ในการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยผ่านผลงานศิลปะเรื่องราวเพื่อให้ประชาชนคนในสังคมไทยได้เห็นคุณค่าของเรื่องราวประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการมองเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ ปลูกจิตสำนึกในความภูมิใจของคนในชาติอีกทั้งสนับสนุนให้เยาวชนประชาชนผู้ที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ศิลปะการออกแบบ สร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมสื่อที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่คนในสังคมผ่าน 3 สื่อ

1.สื่อแอพพลิเคชั่น PHRANAKHON STORY APPLICATION

2.สื่อเว็บไซต์ www.phranakhonstory.com

3.สื่อ Line Bot  @phanakhon.story  

ผลงาน 3 สื่อข้างต้นจากโครงการมีการร่วมกันพัฒนาร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบันความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาก่อให้เกิด                            โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร  เป็นส่วนหนึ่งจัดทำสื่อนวัตกรรมที่ช่วยในการให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ กระตุ้นจิตสำนึกความภูมิใจในความเป็นไทยผ่านงานออกแบบศิลปะและการสร้างเทคโนโลยีให้เท่าทันยุคสมัยในปัจจุบันความเป็นมาของการผลิตแอปพลิเคชันโครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนครแอปพลิเคชันที่กระตุ้นให้คนท่องเที่ยวและยังสร้างประสบการณ์ใหม่ทำให้คนในสังคมไทยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านสื่อที่สร้างสรรค์ให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกิดความน่าสนใจมากขึ้นซึ่งแอปพลิเคชันนี้เปรียบเสมือนเครื่องมือย้อนเวลาพาทุกท่านพบกับประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจยังเป็นหัวใจที่เต้นอยู่ผ่านผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของ AR ซึ่งสามารถถ่ายภาพและวิดีโอร่วมกับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมในย่านพระนคร

อีกทั้งโครงการยังมีการออกแบบผลิตสติกเกอร์ไลน์ “ นกสร้างสรรค์หัวใจพระนคร”  สติกเกอร์ไลน์ทางโครงการขอนำเสนอรูปแบบสติกเกอร์ผ่านสัญลักษณ์ของนกเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งหน่วยงานสนับสนุนโครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนครทางโครงการจึงขอนำมาสร้างสรรค์ต่อยอดให้เกิดเป็นสติกเกอร์ของนกคาบต้นกล้าและนำสัญลักษณ์นกมาออกแบบทำกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับโครงการและการสื่อสารของผู้ใช้งานซึ่งทางโครงการตีความผลงานนี้ว่านกแห่งการให้โอกาสโครงการเปรียบเสมือนต้นกล้าเล็กๆที่ได้รับโอกาสจากกองทุนฯในการร่วมกันสร้างสื่อที่สร้างสรรค์เพื่อสังคมสามารถดาวน์โหลดได้เร็วๆนี้สามารถสอบถามการดาวน์โหลดได้ที่ ID Line :  @phanakhon.story  หรือ LINE STORE เพียงค้นหานกสร้างสรรค์หัวใจพระนครสามารถโหลดใช้งานและยังช่วยสนับสนุนโครงการผ่านการซื้อสติกเกอร์ได้อีกด้วย

ขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านสื่อภายในโครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร ตามช่องทางนี้ร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน PHRANAKHON STORY ในระบบ ios และ android หรือลิงก์ดาวน์โหลดดังนี้

ระบบ iOS : https://apps.apple.com/th/app/phranakhon-story/id1616520622

ระบบ Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.megimstudio.phranakhonstory

สามารถร่วมสนุกกับการเรียนรู้และพบกับ AR ได้แล้วโดยผ่านการสแกนพื้นที่ในสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ย่านพระนครในแอพพลิเคชั่นและร่วมเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์และสแกนชม AR ได้ในแกลเลอรีรูปภาพเนื้อหาภายในเว็บไซต์ www.phranakhonstory.com” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยสามารถเพิ่มเพื่อนทางแอพพลิเคชั่น Line โครงการ  ID Line :  @phanakhon.story

Share