Be Better Together มอบทุนการศึกษารวม 150,000 บาท ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

 Be Better Together มอบทุนการศึกษารวม 150,000 บาท ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

Be Better Together มอบทุนการศึกษารวม 150,000 บาท ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

คุณธนัทอร สุรีย์รักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้จัดตั้งโครงการ Be Better Together โครงการช่วยเหลือสังคม โดยครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครองในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โครงการ Be Better Together นำโดย คุณธนัทอร สุรีย์รักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้มอบทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท เป็นจำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ จำนวน 6 โรงเรียนในพื้นที่รอบฐานการผลิต ของบริษัทไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จํากัด  ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง 2.โรงเรียนวัดบ้านคลองหลวง 3.โรงเรียนวัดบ้านสันดาบ  4.โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 5.โรงเรียนวัดสวนส้ม และ 6.โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ โดยมี ผู้อำนวยการ รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จากโรงเรียน ทั้ง 6 แห่ง ให้การต้อนรับในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง 

คุณธนัทอร สุรีย์รักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

คุณธนัทอร สุรีย์รักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด กล่าวภายในงานว่า “ขอขอบคุณทุกความตั้งใจ ความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะท่านอาจารย์จากทุกโรงเรียน ที่ทำให้ความตั้งใจในครั้งนี้ ได้ถูกส่งไปถึงน้องๆ นักเรียนที่ต้องการโอกาสจริงๆ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กำลังใจเล็ก ๆ จากเราในวันนี้ จะสร้างความสุขในการมาโรงเรียนของน้องๆ และสร้างแรงใจให้ผู้ปกครองก้าวต่อไปนะคะ Be Better Together ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ”

สำหรับโครงการ Be Better Together เป็นความต้องการของคุณธนัทอร สุรีย์รักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการมอบความสุขและแบ่งเบาภาระต่าง ๆ ให้กับชุมชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันและสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นจริง สามารถติดตามรายละเอียดโครงการ Be Better Together ได้ที่ Facebook : Be Better Together

 

 

 

Share