การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชิญชวนคนไทยเที่ยวงานกาชาดออนไลน์ 2563 รับยุค New Normal

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชิญชวนคนไทยเที่ยวงานกาชาดออนไลน์ 2563 รับยุค New Normal

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชิญชวนคนไทยเที่ยวงานกาชาดออนไลน์ 2563 รับยุค New Normal

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอเชิญชวนคนไทยร่วมงานกาชาด 2563 โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งในปีนี้จะเป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.งานกาชาด.com ภายใต้คอนเซ็ปต์  Connectivity of Giving #ให้ด้วยใจไร้พรมแดน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคประชาชน ที่มีสภากาชาดไทยเป็นศูนย์กลางของการช่วยเหลือเพื่อส่งต่อไปยังผู้ตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ภายในงานกาชาดออนไลน์ 2563 ท่านจะได้พบกับการออกร้านจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนถึง 31 ร้าน ในรูปแบบของ Virtual Graphics โดยการจำลองโลกเสมือนจริง ที่ผู้เข้าชมสามารถคลิ้กเข้าไปเยี่ยมชมรายละเอียดนิทรรศการและโครงการต่างๆ ภายในร้านของแต่ละหน่วยงานได้ภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

ทั้งนี้ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปีนี้ก็ได้มีการออกร้านเช่นเดียวกัน โดยมาในแนวคิด “PEA ให้ด้วยใจไม่สิ้นสุด” ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมในยุค New Normal ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นให้คนในชุมชนมากกว่าแสงสว่าง ผ่านทั้ง 6 โครงการของ PEA ที่มุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วไทยมาตลอดระยะเวลา 60 ปี ได้แก่ การให้คุณภาพชีวิตที่ดี ให้โอกาสสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แสงสว่างที่มั่นคงปลอดภัย ให้พลังงานสะอาด ลดการใช้พลังงานที่กำลังจะหมดไปในอนาคต และให้บริการที่ทันสมัย ให้ง่ายได้ทุกเรื่องไฟฟ้า

แม้ว่างานกาชาดในครั้งนี้จะมีรูปแบบและบรรยากาศของงานซึ่งแตกต่างจากที่ผ่านมา แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของกิจกรรมรื่นเริงเพื่อการกุศล ความสนุกสนาน และมนต์เสน่ห์ของงานกาชาดในอดีต โดยรวบรวมความบันเทิง ความสนุกสนานมากมาย อาทิ การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การประกวดขวัญใจกาชาด การประกวดร้านงานกาชาด  การช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ และการเสี่ยงโชคชิงรางวัลจากหน่วยงานที่ออกร้านกว่า 31 หน่วยงาน

Share