“HOG International Academy” ปล่อยวีดีโอโฆษณาโปรโมทนวัตกรรมทางการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยระบบ AI แบบ 100% ครั้งแรกในประเทศไทย

 “HOG International Academy” ปล่อยวีดีโอโฆษณาโปรโมทนวัตกรรมทางการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยระบบ AI แบบ 100% ครั้งแรกในประเทศไทย

“HOG International Academy” ปล่อยวีดีโอโฆษณาโปรโมทนวัตกรรมทางการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยระบบ AI แบบ 100% ครั้งแรกในประเทศไทย

การศึกษาในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้อย่างมาก ต่อเยาวชนให้ได้เข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย และตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคที่ AI กำลังจะก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิต HOG International Academy เดินหน้าสร้างมิติใหม่ทางด้านการศึกษา ปล่อยวิดีโอโฆษณาชุดแรกกับการ promote สถาบัน ผ่านการเล่าเรื่องการเรียนในรูปแบบเดิม ก้าวผ่านสู่การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี แห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งวิดีโอโฆษณาเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยระบบ Artificial Intelligence หรือ AI แบบ 100% ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Innovative Education’ นับเป็นก้าวสำคัญและเป็นสถาบันแรกในประเทศไทยที่ใช้ AI ในการเจอเนอเรทวิดีโอโฆษณา สร้างต้นแบบแห่งศิลปะการโฆษณาในยุค AI ทั้งนี้สามารถดูวิดีโอโฆษณาได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=WSPewU-89Qw

เปิดตัว HOG International Academy สถาบันนวัตกรรมด้านการศึกษาระดับ High School ภายใต้การกำกับดูแลของ สช. กระทรวงศึกษาธิการ HOG INTER สร้างสรรพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในขณะที่โลกกำลังถูก Disrupt ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลักสูตรได้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้น จนเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ทำให้สามารถถ่ายโอนหน่วยกิต (Credit transfer) เชื่อมโยงจากระดับเตรียมอุดมศึกษาสู่ระดับมหาวิทยาลัยอย่างมีพลัง รวดเร็ว และประสิทธิภาพสูง (Strong, fast and effective) ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาเพียง 18 เดือน จากการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมวิชาพื้นฐานสำคัญ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา พร้อมด้วยคะแนน IELTS และ SAT มาตรฐานการวัดความรู้ระดับนานาชาติที่สามารถจะผ่านเกณฑ์มหาวิทยาลัยชั้นนำได้ทุกมหาวิทยาลัย ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (GED) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ผนวกกับหลักสูตรนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกใน ASEAN ก้าวล้ำไปกว่าระดับเตรียมอุดมศึกษาทั่วไป (Pre university and beyond at HOG International Academy)

HOG INTER ได้รังสรร 2 แผนการเรียนรู้ มุ่งสู่เป้าหมายที่นักเรียนสามารถเลือกได้ตรงและชัดเจน พร้อมก้าวสู่ระดับมหาวิทยาลัย โดยไม่ลังเลว่าจะเลือกเรียนอะไรดีอีกต่อไป

  1. แผนนวัตกรรม อันประกอบด้วยหลักสูตรด้าน Business, Design and innovation, AI/Digital technology and Soft skills
  2. แผนการเรียนรู้ที่มุ่งสู่วิชาชีพด้านการแพทย์ (Medical) และวิศวกรรม (Engineer) เตรียมความพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับ International พร้อมด้วย Admission quota

กลยุทธ์ในการเรียนรู้ที่ HOG INTER ถูกกำหนดขึ้นในแนวทาง Critical thinking, problem solving, project-based experiential learning, hands-on experience & workshops, application of AI technologies, plus study trips abroad จนสามารถพัฒนาให้เกิดทักษะใหม่และความพร้อมสู่การเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกด้วยความมั่นใจ

ด้วยความเชื่อมั่นในหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นในแนวนวัตกรรมและเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ ABAC, CU scii, KU, KMITL, KMUTNB, SUIC และ Curtin University จึงได้ลงนามใน MOU หนุน House of Griffin ในการเปิดตัว HOG International Academy พร้อมยืนยันด้วย Admission quota และ Credit transfer รวมไปถึงการสนับสนุนให้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเข้าส่งเสริมการเรียนรู้ นอกเหนือจากนั้นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรของ HOG INTER ยังได้เข้าร่วมเป็น Academic Council Commitee อีกด้วย จึงทำให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนจาก HOG INTER จะได้รับการเรียนรู้ที่ก้าวล้ำไปในทิศทางการศึกษาแห่งอนาคตอย่างแท้จริง (Pre university and beyond at HOG International Academy) สนใจรายละเอียดข้อมูลศึกษาต่อ ติดต่อได้ที่  โทร. 0-2644-6006-7, 081-4209873 หรือ http://hoginter.com/

Share