องค์กรภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาระดับประเทศ สานต่อแรงบันดาลใจกับงาน FutureEd Fest 2023 จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ณ มิวเซียมสยาม เมื่อ 7-8 ตุลาคม ที่ผ่านมา

 องค์กรภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาระดับประเทศ สานต่อแรงบันดาลใจกับงาน FutureEd Fest 2023 จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ณ มิวเซียมสยาม เมื่อ 7-8 ตุลาคม ที่ผ่านมา

องค์กรภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาระดับประเทศ สานต่อแรงบันดาลใจกับงาน FutureEd Fest 2023 จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ณ มิวเซียมสยาม เมื่อ 7-8 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ได้มีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา “FutureEd Fest 2023 ติดบูทส์ไอเดีย เติมเครื่องมือ ขยายขีดจำกัดการเรียนรู้” ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร ทั้งรูปแบบ Onsite และ Hybrid เริ่มต้นกิจกรรมตั้งแต่ 13.00 – 20.00 น. โดยเป็นการร่วมมือจากผู้นำองค์กรภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาระดับประเทศ ได้แก่ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ,  รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ ประธานสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ เลขานุการคณะกรรมการภาคีเพื่อการศึกษาไทย และผู้ร่วมก่อตั้งภาคีเพื่อการศึกษาไทย, นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ  กรรมการภาคีเครือข่ายเพื่อการศึกษาไทย, นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา (ThaiPBS) และ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education

โดยงาน FutureEd Fest มี Theme หลักของงาน คือ การสร้างการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education) ประกอบไปด้วย 6 Key ที่เป็นหัวใจในการสร้างศึกษาที่มีความหมายสำหรับทุกคน ได้แก่ U-Useful มีประโยชน์, P-Problem แก้ปัญหาได้, R-Real World สอดคล้องกับโลกความเป็นจริง, I-Impact สร้างผลกระทบเชิงบวก, S-Self-directed กำกับตนเอง, E-Experience เรียนรู้จากประสบการณ์

กิจกรรมภายในงานทั้งสองวันเริ่มต้นด้วยการจัด 17 Workshop ผ่าน 4 เรื่องใหญ่ให้ก้าวทันการศึกษาในโลกอนาคตได้แก่ Innovation & Edtech, Maker Education, Future Skills และ Future Of Work  จากวิทยากรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจัดในรูปแบบ Onsite และ Hybrid ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 1,000 คน เต็มไปด้วยนักการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักศึกษา ผู้ปกครอง เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความหมายกับตนเองและผู้เรียน

หลังจากเข้าร่วมเรียนรู้ในกิจกรรม Workshop ในช่วงแรกแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ณ เวทีกลางแจ้ง ได้แก่ กิจกรรม Keynote Speech,  Panel Discussion โดยมีวิทยากรชื่อดังทั้งจากในและต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนและให้ไอเดีย ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับแนวคิดสมัยใหม่ที่น่าสนใจมากมาย สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ฟังเป็นอย่างมาก รวมถึงกิจกรรม Showcase จาก 3 โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมเพราะหลังจากที่ได้ฟังแล้ว บรรดาผู้อำนวยการ และคุณครูต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่า “ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ และได้ไอเดียมากมายเกี่ยวกับการห้องเรียนที่มีความหมาย และเห็นความสำคัญของการเสริมทักษะในอนาคต และเสริมเรื่องการใช้เทคโนโลยีการศึกษา การใช้ Maker Education เพิ่มเข้าไปให้มากขึ้นในห้องเรียนของตนเอง และ แนวคิดการจัดการการศึกษายุคใหม่”

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สำคัญและเรียกความสนใจของผู้เข้าร่วมงานได้อย่างล้นหลามนั่นก็คือ กิจกรรม Pitching ที่มีจำนวนผู้สมัครกว่า 100 ทีม จนคัดเหลือ 17 ทีมสุดท้ายมาแข่งขัน Pitching นวัตกรรมที่ทีมของตนเองได้ไปทดลองแล้วเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และ กิจกรรม Awards เป็นกิจกรรมมอบรางวัล ทั้งหมด 10 รางวัลในสาขา Innovative Teacher of the year และ Innovative School of the year ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับคุณครูและโรงเรียนที่สร้างนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่กลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ซึ่งบรรยากาศของทั้ง 2 กิจกรรมนี้ต่างเต็มไปด้วยความตื่นเต้น และความลุ้นระทึกของผู้เข้าร่วมที่พากันมาเชียร์ทีมผู้เข้าแข่งขัน และเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับทุกทีมที่มีศักยภาพและผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้ายนี้ได้

และในส่วนของกิจกรรม Maker Fest และ Exhibition ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและสร้างสรรค์ไม่แพ้กัน ได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมงานมากมาย เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนได้นำเสนอ Model นวัตกรรม จากทั้งหมด 10 โรงเรียน และ 6 องค์กรทางการศึกษา ที่มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนาครู นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและEdtech

การจัดงาน FutureEd Fest ในครั้งนี้ถือเป็นอีกงานที่จุดประกายการศึกษาไทยและการแสดงให้เห็นถึงพลังของการร่วมมือกันของภาคีด้านการศึกษาชั้นนำระดับประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงโรงเรียน ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองทุกคน ที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง และแน่นอนว่าในอนาคตจะมีโปรแกรมอื่นๆภายใต้แพลตฟอร์ม FutureEd Fest เช่น Future School Leader – โปรแกรมสร้างผู้นำโรงเรียนแห่งอนาคต , โครงการ 3R-นวัตกรรมช่วยเรื่องอ่านออกเขียนได้  เพื่อนำพาผู้คนที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงการศึกษามารวมตัวกัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ How to ทั้งในด้านนวัตกรรมการศึกษา Maker Education เทคโนโลยีการศึกษาต่างๆ เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกและสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง

ซึ่ง นายชัยศักดิ์ ภูมูล ตัวแทนผู้อำนวยการ จากโรงเรียนบ้านกองม่องทะ จังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวถึงงานนี้ว่า “เป็นโอกาสที่ดี ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ของโรงเรียน ถึงแม้โรงเรียนจะอยู่ห่างไกลในป่าเขา แต่เราจะไม่จัดการศึกษาแบบห่างไกลจากใครอื่น”

และ นางจารุณี สมใจกูล คุณครูจากโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ ได้พูดถึงบรรยากาศของงานว่า “ครั้งแรกที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของ Maker Fest นี้ ก็รู้สึกตื่นเต้นมากว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง จะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ สิ่งที่ได้รับจะตรงกับความคาดหวังของเราหรือเปล่า แต่ไม่เลยทุกสิ่งที่ได้รับจาก Maker Fest  นี้มันเกินความคาดหมายมาก ทั้งด้านวิธีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน ให้คำแนะนำ ให้แง่คิด เปิดมุมมองใหม่ ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการนำไปประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในยุคปัจจุบัน”

นอกจากนี้ Advisory Board หรือผู้ริเริ่มงาน FutureEd Fest ต่างก็เชื่อว่างานนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างการรับรู้ให้แก่สังคมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่เหล่านักการศึกษา ผู้อำนวยการ และคุณครูได้สร้างกันไว้อย่างมากมาย ดังนั้น หากเราร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและทำอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วน เชื่อการศึกษาไทยจะต้องเกิดพื้นที่ที่มีความหมาย เปิดรับโอกาสใหม่ๆ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อขยายผลออกไปในวงกว้างได้อย่างแน่นอน

อย่างที่รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ กล่าวว่า “งาน FutureEd Fest เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นอีกงานที่ทำให้พวกเรามีโอกาสได้มาแชร์กัน เอานวัตกรรมใหม่ๆ มาโชว์กันเพื่อที่จะขยายวงออกไปให้มากขึ้น” และรศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ กล่าวต่อว่า “งานนี้ คือ Learning and Innovation Playground เป็นสนามเด็กเล่นของนวัตกรรมและการเรียนรู้ ทุกคนจะได้เห็นภาพอีกภาพหนึ่งของการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยที่ไม่ต้องอาศัยวิชาการขั้นสูง หรือเทคโนโลยีสูงๆ แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้ และนำปรับไปสร้างสรรค์กันต่อได้”

รวมถึงท่านสุดท้าย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร กล่าวทิ้งท้ายว่า “เพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน และการสร้างการศึกษาที่มีความหมายจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคมต่อไป งานนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครู นักศึกษาครู พ่อแม่ แต่พื้นที่แบบนี้จะเกิดขึ้นได้ พวกเราจะต้องร่วมมือและช่วยกันสร้างต่อไป”

ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมงาน FutureEd Fest 2023 ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ https://www.futureedfest.com/  และเพจ Facebook “FutureEd Fest ติดบูทส์ไอเดีย เติมเครื่องมือ ขยายขีดจํากัดของการเรียนรู้” https://www.facebook.com/FutureEdFest

 

Share