ดร.ณัฐพล เผย “เล่าเรื่องดี” คีย์กระตุ้นยอดขาย ในวันที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ขยายผล Creative Content ปี2 เข้มไอเดียสร้างสรรค์ ปั้นยอดขายโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

 ดร.ณัฐพล เผย “เล่าเรื่องดี” คีย์กระตุ้นยอดขาย ในวันที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ขยายผล Creative Content ปี2 เข้มไอเดียสร้างสรรค์ ปั้นยอดขายโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ดร.ณัฐพล เผย “เล่าเรื่องดี” คีย์กระตุ้นยอดขาย ในวันที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ขยายผล Creative Content ปี2 เข้มไอเดียสร้างสรรค์ ปั้นยอดขายโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมชี้การดำเนินธุรกิจในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องใช้คอนเทนต์เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นยอดขาย ซึ่งนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ส่งเสริมทักษะสำหรับผู้ประกอบการในการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินการผ่านการขยายผลกิจกรรม DIPROM to Creative Content ประจำปี 2565 ปั้นทักษะสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อเป็นตัวแทนสื่อสารผลิตภัณฑ์ (Storytelling) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับแต่ละธุรกิจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ดร. ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดร. ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เศรษฐกิจโลกภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมานิยมการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E-commerce) มากยิ่งขึ้น ซึ่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์ สร้างยอดขายฝ่าแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน ยังพบว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการมียอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้นคือ การใช้เนื้อหา (Content) เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงผู้บริโภค เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ กระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยมูลค่าอุตสาหกรรมโฆษณาสื่อดิจิทัล ปี 2564 มีมูลค่ากว่า 23,315 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 11 จากปีก่อน และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ 27,000 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่งมูลค่าการลงทุนในด้านนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนศักยภาพในการสร้างกำไรตอบแทนจากยอดขายผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่ากับการลงทุน

ดีพร้อม จึงเร่งส่งเสริมทักษะสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการในการ ผลิตและพัฒนาคอนเทนต์เพื่อกระตุ้นยอดขายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านการดำเนินกิจกรรม DIPROM to Creative Content ประจำปี 2565 ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 เพื่อผลักดันผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจในยุคดิจิทัลผ่านการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ (Storytelling) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศไทย (Content Creator) ถ่ายทอดประสบการณ์ในมิติใหม่ที่สามารถต่อยอดการพัฒนารูปแบบที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจของตนเอง

ดร.ณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมฯ ในปีนี้ ดีพร้อมขับเคลื่อนภายใต้นโยบายดีพร้อมแคร์ (DIPROM CARE) มุ่งปรับรูปแบบการส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์กับผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานเป็นรายบุคคล ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจำนวนกว่า 100 รายสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 41 ราย ฝึกฝนทักษะปฏิบัติการและผลิตผลงานจริง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการออกแบบเนื้อหา ผลิตสื่อทางการตลาด จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งผลงานทั้งหมดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและได้เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมและร่วมโหวตผลงานที่ประทับใจ ผ่านช่องทาง YouTube และ Facebook Fan Page : Woody โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายร่วมโหวดผลงานที่ชื่นชอบจำนวนกว่ากว่า 40,000 ราย โดยผลสำเร็จของกิจกรรมนี้คาดว่าผู้ประกอบการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปดำเนินธุรกิจและสามารถสร้างยอดขายผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ด้าน นางสาวเกศกมล จันทร์โภคาไพบูลย์ ผู้ประกอบการแบรนด์อากงอาม่า (Agong Ama) ผู้ชนะเลิศจากกิจกรรม DIPROM to Creative Content ประจำปี 2565 เปิดเผยว่า กิจกรรมฯ ดังกล่าว ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำแนะนำในเชิงลึก
บนมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ คือ การตลาดออนไลน์ในโลกความเป็นจริง ทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค สร้างยอดขายผลิตภัณฑ์ได้เป็นจำนวนมาก โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมพบว่ายอดขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือเป็นจำนวนกว่า 100,000 บาท และคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายตลอด 1 ปีได้ไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านบาท

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ดีพร้อม ได้จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการพัฒนาผู้นำเชิงสร้างสรรค์ด้านการผลิตรูปแบบรายการสร้างสรรค์อย่างดีพร้อม DIPROM to Creative Content ประจำปี 2565 ณ โรงภาพยนตร์ House สามย่าน ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถสร้างเครือข่ายเพิ่มเติม
สำหรับผู้ประกอบการในการพัฒนาคอนเทนต์สร้างสรรค์อันจะเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดอีคอมเมิร์ช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์
0 2430 6875-76 ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipromindustry หรือ www.diprom.go.th

Share