“MDCU Med U More” แพลตฟอร์มคณะแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ บันไดแห่งการเรียนรู้สู่ความเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตของการดูแลรักษาผู้ป่วย

 “MDCU Med U More” แพลตฟอร์มคณะแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ บันไดแห่งการเรียนรู้สู่ความเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตของการดูแลรักษาผู้ป่วย

“MDCU Med U More” แพลตฟอร์มคณะแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ บันไดแห่งการเรียนรู้สู่ความเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตของการดูแลรักษาผู้ป่วย

ในปัจจุบันหากเราจะพูดถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่าเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือบริการ ต่างมุ่งความสำคัญไปที่การนำนวัตกรรมทางด้านดิจิตอลเข้ามาปรับใช้และทดแทนการทำงานในรูปแบบเดิม เพื่อให้สอดคล้องและเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่นเดียวกันกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยี ล่าสุดได้เปิดตัวแพลตฟอร์มคลังความรู้รูปแบบใหม่บนออนไลน์ และนับเป็นครั้งแรกของวงการแพทย์ที่สร้างการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัดบนโลกออนไลน์ ตอบโจทย์หลายสไตล์การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ภายใต้ชื่อแพลตฟอร์ม “MDCU Med U More” แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ใหม่ของคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ เป็นแหล่งแห่งคลังความรู้ งานวิจัย การเรียน การสอน สำหรับแพทย์ พยาบาล นิสิตนักศึกษาแพทย์ และการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป ประเดิมการเรียนในรูปแบบ VDO Course เรียนออนไลน์ มากกว่า 500 คอร์ส Infographic ความรู้ทางการแพทย์มากกว่า 1,400 ชิ้น ระบบ 3D และ Virtual Reality  ภาพเสมือนจริงมาใช้สื่อการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาบุคลกรทางการแพทย์ให้เกิดองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ เพื่อก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในโลกอนาคต

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

โดยทาง  Icolumnist.co   ได้สัมภาษณ์พิเศษ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เล่าให้ฟังว่า “ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีเป้าหมายร่วมกันที่จะเป็นสถาบันต้นแบบทางการการแพทย์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล และอีกหนึ่งโจทย์สำคัญคือการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบการศึกษา แหล่งความรู้ โดยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการเข้าถึงแหล่งความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะห้องเรียนหรือห้องสมุด แต่คลังความรู้ส่วนใหญ่ที่คนในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญนั่นคือคลังความรู้ออนไลน์ อีกทั้งทาง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยังมุ่งมั่น สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาเป็นตัวช่วยในการรักษาผู้ป่วยให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพและสะดวกยิ่งขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่หลายภาคส่วนของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อีกทั้ง รศ.นพ.ฉันชาย ยังเล่าต่ออีกว่า การเรียนรู้ในปัจจุบันนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่จบใหม่ สัดส่วนความรู้ที่นำมาใช้ในปัจจุบันจะเหลือเพียง 10% และอีก 90% คือความรู้ใหม่ๆ ที่จะต้องเรียนรู้และศึกษาอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อให้ก้าวทันต่อนวัตกรรมและความทันสมัยขอข้อมูลการรักษาหรือข้อมูลทั่วไปของวงการแพทย์ ทาง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จึ่งได้สร้าง Online Learning Platform ในชื่อ “MDCU Med U More” มาเพื่อตอบโจทย์และสอดรับกับโลกแห่งการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมข้อมูลที่ครอบคลุม สามารถเรียนรู้และเข้าถึงได้จากทุกที่บนโลกนี้ผ่านออนไลน์”

สำหรับการเปิดตัวแพลตฟอร์ม “MDCU Med U More” ได้มีการเปิดให้ใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบไปเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา ภายในงานครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ไปร่วมงานอย่างมาก ด้วยเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกกลุ่มที่สนใจเนื้อหาความรู้คอนเทนท์ในวงการแพทย์ รวมไปถึงตลอดเดือนมิถุนายน ทางระบบได้เปิดให้ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์  https://MedUMore.org  และสมัครสมาชิกก็สามารถรับข้อมูลข่าวสารและเสพคอนเทนท์ทางการแพทย์ได้อย่างเต็มที่

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ทางบรรณาธิการ Icolumnist.co ได้สัมภาษณ์พิเศษ ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้เปิดเผยว่า “แพลตฟอร์ม MDCU Med U More เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อนำระบบข้อมูลความรู้ของวงการแพทย์ไม่ว่าจะเป็น งานวิจัย การเรียน การสอน และการรักษา มาให้แพทย์ พยาบาล นิสิตนักศึกษาแพทย์ สามารถเข้าถึงระบบความรู้ได้อย่างหลากหลาย รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจเกี่ยวกับการรักษาและการดูแลตนเองก็สามารถเข้ามาในระบบและเรียนรู้ได้เช่นเดียวกัน โดยแพลตฟอร์มนี้จะเป็นลักษณะ Online Learning Platform ที่ครบครัน และเป็นแพลตฟอร์มเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ครั้งแรกในวงการแพทย์ไทย โดยผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เสพคอนเทนท์ 3 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

–           VDO Course เรียนออนไลน์ ปัจจุบันมี 200 คอร์ส และจะเพิ่มอย่างต่อเนื่องเป็น 500 คอร์ส ภายในสิ้นปี 2565 นี้ โดยเป็นวิดีโอที่รวบรวมความรู้จากอาจารย์แพทย์ในคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ Video Clip และ เมื่อเรียนจบจะได้รับ Certificate

–           ประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่เชิงบูรณาการองค์ความรู้ทางการแพทย์ เป็นการวบรวมท่านวิทยากรชั้นนำมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และ แรงบันดาลใจ

–           รูปแปป Infographic ความรู้ทางการแพทย์ที่มีมากกว่า 1,400 ชิ้น

สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่มอรรถรสในการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม MDCU Med U More ก็ทำได้เช่นกันเนื่องจากระบบรองรับ 3D Animation Augmented Reality และ Virtual Reality  เป็นระบบที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นภาพเสมือนจริงทำให้การเรียนรู้มีสีสัน และสนุกไปกับคอนเทนท์คุณภาพอย่างไร้ขีดจำกัด  ทั้งนี้ MDCU Med U More  จึงนับว่าเป็นแพลตฟอร์ม  แห่งความรู้ทางการแพทย์ การแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงเนื้อหาเพื่อการพัฒนาตนเอง Soft Skill มีรูปแบบการใช้งานและการเข้าใจง่าย สามารถตอบโจทย์ความต้องการข้อมูลด้านสาธารณสุข การแพทย์ บทเรียนสำหรับนิสิตแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิจัย และ ประชาชนทั่ว ๆ ไป ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://MedUMore.org   หรือ https://www.facebook.com/MDCUMedUMore  และ Line Official : @MDCUMedUMore

Share