เอไอเอส ตอกย้ำภารกิจ อุ่นใจไซเบอร์ รู้ทันยุคดิจิทัล จับมือ กระทรวง พม.รณรงค์คนไทย หยุดพฤติกรรมกลั่นแกล้งทางออนไลน์ ขับเคลื่อนสังคมอย่างมีจริยธรรม พร้อมให้กำลังใจกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ในโอกาสวันแม่

 เอไอเอส ตอกย้ำภารกิจ อุ่นใจไซเบอร์ รู้ทันยุคดิจิทัล  จับมือ กระทรวง พม.รณรงค์คนไทย หยุดพฤติกรรมกลั่นแกล้งทางออนไลน์ ขับเคลื่อนสังคมอย่างมีจริยธรรม พร้อมให้กำลังใจกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ในโอกาสวันแม่

เอไอเอส ตอกย้ำภารกิจ อุ่นใจไซเบอร์ รู้ทันยุคดิจิทัล จับมือ กระทรวง พม.รณรงค์คนไทย หยุดพฤติกรรมกลั่นแกล้งทางออนไลน์ ขับเคลื่อนสังคมอย่างมีจริยธรรม พร้อมให้กำลังใจกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ในโอกาสวันแม่

ในโอกาสวันแม่สิ่งที่น่าสนใจและเป็นประเด็นทางสังคมในยุคปัจจุบันคือ  “กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว” เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากสถิติพบว่า อาจมีปัญหาด้านจิตใจบ้าง โดยเฉพาะผู้ที่แยกทางกัน ร้อยละ 73.5 มีความเครียด ร้อยละ 68.9 มีความทุกข์ ท้อแท้ และร้อยละ 62.9 มีความเหงา ว้าเหว่ อย่างไรก็ตาม คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ยังสามารถที่จะประคับประคองครอบครัวในฐานะเสาหลักได้เป็นอย่างดี  ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถข้ามผ่านทุกปัญหา รวมถึงการตัดสินใจที่ต้องเผชิญในทุก ๆ สถานการณ์โดยลำพัง เอไอเอส โดย AIS อุ่นใจ Cyber ในฐานะเพื่อนคู่คิดดิจิทัล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในส่งกำลังใจให้เหล่าคุณแม่ โดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่เสียสละและทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ในการเลี้ยงดูลูกให้เติบโตและเป็นคนดีของสังคม

แม้ว่า ผู้คนจะเปิดรับกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มากขึ้นกว่าแต่ก่อน แต่ในขณะเดียวกัน กลับพบว่าการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ หรือ ไซเบอร์บูลลี่ (Cyberbullying) ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเช่นกัน  ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งกำลังใจและขอบคุณคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนเก่ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เอไอเอส โดย AIS อุ่นใจ Cyber ในฐานะเพื่อนคู่คิดดิจิทัล เพื่อคนไทยทุกเจเนอเรชัน จึงขอแสดงจุดยืนที่จะสานต่อภารกิจรณรงค์ชวนคนไทยตระหนักถึงความรุนแรง จากการกลั่นแกล้ง หรือ รังแกทางไซเบอร์โดยได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รณรงค์หยุด Cyberbullying หยุดพฤติกรรมกลั่นแกล้งทางออนไลน์ กับกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ภายใต้ตอนเซ็ปต์ “เคียงข้างอย่างเข้าใจ… ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคน”

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ AIS
นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ AIS

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า ในฐานะ Digital Life Service Provider เราไม่เพียงมุ่งเน้นเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่สร้างประโยชน์แก่ผู้คนเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญกับการใช้งานออนไลน์และอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยควบคู่ไปพร้อมกับการใช้งานอย่างสร้างสรรค์ด้วย  และเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เราเล็งเห็นความสำคัญของแม่ ผู้ที่มีหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูก ทุ่มเท เสียสละ ในทุกช่วงเวลา ทุกสถานการณ์ แต่แม่กลับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ถูกรังแก ผ่านคำพูด          คำดูถูก บนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบาง ดังนั้นจึงขอร่วมเป็นกำลังใจให้กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเผชิญอุปสรรคและโอบอุ้มครอบครัวที่ผิดไปจากอุดมคติของสังคม เพื่อสร้างพลังความเข้มแข็งในกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนเก่งต่อไป”

“ปัญหา Cyberbullying เป็นสิ่งที่ AIS อุ่นใจ Cyber ให้ความสำคัญมาโดยตลอดและทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้เราได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจคอยช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จึงเกิดเป็นความร่วมมือกันเพื่อร่วมให้คำแนะนำวิธีการรับมือในกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจากการถูกรังแกบนโลกออนไลน์ และให้กำลังใจในการก้าวผ่านอุปสรรค และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวไทย” นางสายชล กล่าว

เมริษา  ยอดมณฑป นักจิตวิทยาครอบครัว เจ้าของเพจ  ‘ตามใจนักจิตวิทยา’ 
เมริษา  ยอดมณฑป นักจิตวิทยาครอบครัว เจ้าของเพจ  ‘ตามใจนักจิตวิทยา’ 

เมริษา  ยอดมณฑป นักจิตวิทยาครอบครัว เจ้าของเพจ  ‘ตามใจนักจิตวิทยา’ กล่าวว่า การเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นถือเป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่งสำหรับพ่อแม่ในปัจจุบัน แต่สำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นยิ่งเพิ่มความท้าทายมากขึ้นไปอีก เพราะการเลี้ยงลูกเพียงลำพังต้องอาศัยทั้งแรงกายและแรงใจมากขึ้นเป็นเท่าตัว  กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงต้องการการสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ กำลังใจ ความเข้าใจ และการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เพราะการสนับสนุนเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ไปได้ แม้ว่าปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย แต่คอนเทนท์ที่ปรากฏยังมีทั้งทางบวกที่ส่งเสริมกำลังใจและทางลบที่กระทบต่อจิตใจ ซึ่งในกลุ่มเปราะบางอย่างกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมักจะถูกเข้าใจผิดและถูกตัดสินจากสังคมอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต อาทิ ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล ความเครียด และปัญหาครอบครัว ดังนั้นโครงการเอไอเอส อุ่นใจไซเบอร์ ที่ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีเป้าหมายเพื่อแนะนำวิธีการรับมือในกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจากการถูกรังแกบนโลกออนไลน์ ผ่านการให้กำลังใจในรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งเพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความเข้าใจ และตระหนักรู้ และนำไปสู่การหยุดพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ในท้ายที่สุด

โดยในความร่วมมือครั้งนี้ระหว่างเอไอเอส และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะเปิดประสบการณ์ซิงเกิล มัม ผ่านศิลปินและนักแสดงชื่อดัง อย่าง นิโคล เทริโอ ตัวแทนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว  ที่เผชิญอุปสรรคทางสังคมและบอกเล่าการรับมือที่ผ่านมา  และนอกจากนี้ด้าน                         คุณเมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาครอบครัว เจ้าของเพจ  ‘ตามใจนักจิตวิทยา’  ก็จะมาร่วมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

“AIS เรายึดมั่นตามนโยบายหลัก คือ การเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายและบริการดิจิทัลที่ดีที่สุดให้กับคนไทย ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ดีเพื่อสังคม โดย AIS อุ่นใจCyber ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งพลังใจในการก้าวผ่านความท้าทายทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวไทย เพื่อร่วมสร้างพลังเข้มแข็งในกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ควบคู่รณรงค์การป้องกันการถูกรังแกบนโลกออนไลน์ ภายใต้ตอนเซ็ปต์ เคียงข้างอย่างเข้าใจ… ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคน” นางสายชล กล่าวทิ้งท้าย

Share