“รักบ้านเกิด” เผยวิสัยทัศน์ใหม่ในโอกาสครบรอบ 20 ปี พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 มุ่งสู่ผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน”

 “รักบ้านเกิด” เผยวิสัยทัศน์ใหม่ในโอกาสครบรอบ 20 ปี พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 21  มุ่งสู่ผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน”

รักบ้านเกิด เผยวิสัยทัศน์ใหม่ในโอกาสครบรอบ 20 ปี พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 มุ่งสู่ผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน”

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ผู้สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลและธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน ถือเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับเกษตรกร โดยตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา รักบ้านเกิดได้เชื่อมโยงเกษตรกรและคนเมืองเข้าไว้ด้วยกัน โดยให้การส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านการเกษตร พร้อมข่าวสารเทรนด์การทำธุรกิจเกษตรที่เป็นประโยชน์เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้สำนึกรักบ้านเกิดของตน

คุณพิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด

ในปี 2021 นี้ ภายใต้การบริหารของ คุณพิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นตั้งใจไว้ว่า “รักบ้านเกิด มีหัวใจหลักสำคัญคือ การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรไทยให้ได้รับทั้งความรู้ข่าวสารและโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ พร้อมกับขับเคลื่อนด้วยแรงบันดาลใจและผสานนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน”

รักบ้านเกิด ถือเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดในจิตใจของคนรุ่นใหม่ สร้างต้นแบบเกษตรกร พร้อมปลุกกระแสเกษตรอินทรีย์เชิงสร้างสรรค์ สร้างการรับรู้และขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มเกษตรกร สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งรักบ้านเกิดในปีนี้เองได้เดินทางมาครบ 20 ปีบริบูรณ์ พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 โดยในปี 2021 นี้ มีภารกิจสำคัญเพื่อสร้างความยั่งยืนภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน” กับ 21 โครงการที่จะนำไปสู่ 5 สร้าง ดังนี้

  1. สร้างแรงบันดาลใจ – รักบ้านเกิดนำเอา21 เรื่องราวแรงบันดาลใจจากคนต้นแบบที่เป็นเกษตรกรทั้ง 21 คน มาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์เพื่อเปิดโลกทางการเกษตรใหม่ๆ พร้อมก้าวหน้านำเทรนด์เกษตรสร้างสรรค์ไปสู่ความยั่งยืน
  2. สร้างเครือข่ายและพัฒนาเกษตรกร – รักบ้านเกิดพร้อมสร้างชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์ ผ่านการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาและพัฒนาความรู้ทางด้านเกษตร เกิดเป็นชุมชนเกษตรสร้างสรรค์ พร้อมเชื่อมโยงคนปลูกและคนเมืองให้ได้ใกล้ชิดกันภายใต้การเป็นสมาชิกครอบครัว “RAKBANKERD FAMILY CLUB”
  3. สร้างรายได้ กระจายสู่ชุมชุน – รักบ้านเกิดสวนกระแสโควิด พร้อมสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนด้วยการส่งมอบวัตถุดิบเกษตร คัดสรรพืชผักผลไม้สดใหม่ ส่งตรงจากไร่ถึงมือคุณ ผ่านการสร้างตลาดสินค้าเกษตรแบบไร้ร้อยต่อเชื่อมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ผสานกันไว้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้คนเมืองได้ช้อปสินค้าสุขภาพดีแบบวิถีคนยุคใหม่
  4. สร้างกิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม – รักบ้านเกิดชวนทุกคนมาสร้างสรรค์การเรียนรู้ ปลูกปัญญาแห่งความยั่งยืน พร้อมท่องเที่ยววิถีใหม่ ในเส้นทางความสุขสีเขียวผ่านกิจกรรมพิเศษต่างๆ ทั้งกิจกรรมGREEN JOURNEY และ GREEN ACADEMY พร้อมคัดสรรของดีสี่ภาคตามฤดูกาลของไทย มอบเป็นของขวัญพิเศษ ที่อิ่มใจทั้งผู้ให้และสุขใจทั้งผู้รับ
  5. 5. สร้างอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน – รักบ้านเกิดเชิญชวนเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการช้อปปิ้งสินค้าสุขภาพออนไลน์ผ่านร้านRAKBANKERD Selectedกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกต่างๆ จากเกษตรกรไทย ไม่ว่าจะเป็นข้าวคุณภาพดี กาแฟคุณภาพเยี่ยมและผักผลไม้ออร์แกนิก เพื่อให้คุณมีสุขภาพดีได้อย่างมั่นใจ

คุณพิรชัย เบญจรงคกุล ยังได้กล่าวต่อว่า “ด้วยภารกิจทั้งหมดที่กล่าวมานี้ สอดคล้องกับเทรนด์รักสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มคนเมืองที่บริโภคสินค้าออร์แกนิกมากขึ้น  ส่งผลให้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งรักบ้านเกิดตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2564 ว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรไทยให้เติบโตขึ้นได้ 30% จากปี 2563 พร้อมทั้งผลักดันให้ทุกคนหันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น เพื่อเป็นโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือเกษตรกรไทย และสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ รักบ้านเกิด ยังเป็นสื่อดิจิทัลเกษตรยุคใหม่ ที่ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆทางการเกษตร ทั้งรายงานความเคลื่อนไหว อัปเดตราคาสินค้าเกษตรประจำวันและจุดรับซื้อสินค้าเกษตร ผ่านทางสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์รักบ้านเกิดเอง ที่เป็นคลังความรู้ด้านการเกษตร เป็นประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรและคนรุ่นใหม่ที่สนใจด้านการเกษตรและวิถีชีวิตอินทรีย์ ส่งต่อคอนเทนต์ต่างๆให้เข้าถึงสังคมได้ง่ายขึ้นด้วยคอนเซปต์ “กินสร้างสุข ปลูกสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน” ที่จะชวนคนปลูก คนกิน มาร่วมกันสร้างสุขภาพและสังคมที่ดีไปพร้อมกัน

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ของรักบ้านเกิด ได้ที่  www.rakbankerd.comwww.facebook.com/rakbankerd  และ  IG: rakbankerd  หรือแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่  Line@ : @rakbankerd

Share