SACICT CRAFT TREND TALK 4 ผู้เชี่ยวชาญชวนคิดชวนคุยถึงแนวโน้มงานหัตถกรรมยุคดิจิทัล

 SACICT CRAFT TREND TALK 4 ผู้เชี่ยวชาญชวนคิดชวนคุยถึงแนวโน้มงานหัตถกรรมยุคดิจิทัล

SACICT CRAFT TREND TALK 4 ผู้เชี่ยวชาญชวนคิดชวนคุยถึงแนวโน้มงานหัตถกรรมยุคดิจิทัล

SACICT Craft Trend Talk โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ปีนี้พาทุกคนไปเปิดโลกหัตถกรรมร่วมสมัยแบบออนไลน์ผ่านการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งนักคิดนักสร้างสรรค์ และนักออกแบบ ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับแวดวงหัตถกรรมไทยในแง่มุมที่แตกต่างกันไป โดยประเด็นการเสวนาทั้ง 3 ประเด็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีนั้นเชื่อมโยงกับแนวโน้มงานหัตถกรรมประจำปี 2021 ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้รวบรวมเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตงานหัตถกรรมยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนางานหัตถกรรมให้ร่วมสมัยและตอบโจทย์ความเป็นไปของกระแสโลก

CRAFT CIRCULARITY หัตถกรรมจากทรัพยากรหมุนเวียน

เมื่อสิ่งแวดล้อมกลายเป็นประเด็นระดับโลกที่เราทุกคนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมร่วมสมัยให้ตอบโจทย์กระแสโลกจึงไม่อาจมองข้ามประเด็นนี้ คุณมาร์คัส โรเซลีบ (Markus Roselieb) ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไม้ไผ่และผู้ก่อตั้งบริษัทเชียงใหม่ไลฟ์คอนสตรัคชั่นจำกัด (CLC) ชวนพูดคุยถึงงานสถาปัตยกรรมยั่งยืนจากวัสดุดินและไม้ไผ่ รวมถึงการสอดแทรกแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนในงานหัตถกรรมพร้อมพาเราไปชมบรรยากาศโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นอาคารเรียนจากสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด เพราะพวกเขาคืออนาคตของโลกเราและคือทูตสิ่งแวดล้อมที่ทรงพลังที่สุด

 

CRAFT CITIZENS หัตถกรรมไร้ขอบเขต

ในโลกยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีพาเราก้าวข้ามเส้นพรมแดนทางกายภาพการผสมผสานภูมิปัญญาระหว่างวัฒนธรรมต่างถิ่นจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ใหม่ๆได้อย่างไร พบกับนักออกแบบต่างรุ่นที่จะมาสะท้อนแนวคิดหัตถกรรมต่างมุมมอง

คุณสุวรรณ คงขุนเทียน นักออกแบบ รุ่นใหญ่สุดเก๋า” ผู้ก่อตั้งแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย YOTHAKA ที่บุกเบิกสร้างชื่อให้เฟอร์นิเจอร์ไทยในระดับสากลมาแล้วชี้ชวนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของนักออกแบบในการนำพาหัตถกรรมไทยให้เติบโตต่อไปในอนาคต

คุณธีรพจน์ ธีโรภาส นักออกแบบ “รุ่นใหม่ไฟแรง” ผู้อำนวยการแบรนด์ฆิตตาโขน (Kitt-ta-khon) และนักวิจัยของ Soa+D Social Cultural Innovation Lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบอกเล่าประสบการณ์ทำงานร่วมกับ ผศ. นันทนา บุญลออ ลงพื้นที่ชุมชนหัตถกรรมชาวกะเหรี่ยงพร้อมตั้งคำถามว่าเราจะสอดประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นเข้ากับโลกที่กำลังหมุนไปข้างหน้าได้อย่างไรบ้าง

 

CRAFT CLOUD องค์ความรู้เชิงหัตถกรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้

เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบมหาศาลโลกแห่งการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์จึงเติบโตอย่างก้าวกระโดด จูเลี่ยน ฮวง (Julian Huang) อาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้ร่วมก่อตั้ง Weave Artisan Society พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับชุมชนชาวคราฟต์ใจกลางเชียงใหม่ชวนนึกถึงความเป็นไปได้ใหม่สำหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหัตถกรรม และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการซื้อขายงานหัตถกรรมในยุคดิจิทัล

สำหรับผู้ที่สนใจเนื้อหาแนวโน้มงานหัตถกรรมฉบับสมบูรณ์ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ SACICT Craft Trend Book 2021 ได้ที่สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพโทร. 0-3536-7054-9 ต่อ 1385 หรืออ่านในรูปแบบ e-book ได้ที่ https://www.sacict.or.th/th/detail/2020-09-09-11-30-23

Share