เอ็น.ซี.ซี. ผนึกดีป้า ต่อยอดความสำเร็จ “Thailand Smart City Expo 2023” ต้อนรับผู้เข้าชมงานคุณภาพ 8,863 คน ยอดขายทะลุ 500 ล้านบาท

 เอ็น.ซี.ซี. ผนึกดีป้า ต่อยอดความสำเร็จ “Thailand Smart City Expo 2023” ต้อนรับผู้เข้าชมงานคุณภาพ 8,863 คน ยอดขายทะลุ 500 ล้านบาท

เอ็น.ซี.ซี. ผนึกดีป้า ต่อยอดความสำเร็จ “Thailand Smart City Expo 2023” ต้อนรับผู้เข้าชมงานคุณภาพ 8,863 คน ยอดขายทะลุ 500 ล้านบาท

เอ็น.ซี.ซี. เผยผลสำเร็จการจัดงาน Thailand Smart City Expo 2023” ซึ่งจัดร่วมกับดีป้า (depa) หรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผู้เข้าร่วมงานคุณภาพจำนวนทั้งสิ้น 8,863 คน มีผู้ประกอบการต่างชาติเข้าร่วมงาน 679 คน โดยประมาณการมูลค่าธุรกิจภายในงานทะลุ 535,600,000 บาท พร้อมประกาศจัดงานปี 2567

นายสุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า จากการจัดงาน “Thailand Smart City Expo 2023” ในครั้งนี้ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งได้มีการจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการด้านสมาร์ทซิตี้ชั้นนำ โดยประมาณการมูลค่าธุรกิจภายในงานทะลุ 535,600,000 บาท ส่วนผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในปีนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8,863 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้นำชุมชนและภาคเอกชนที่ต้องการพัฒนาเมืองและโครงการไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากการจัดงานในปีก่อน ร้อยละ 14 แบ่งเป็นชาวไทย 8,184 คน และชาวต่างชาติ 679 คน

สำหรับการจัดแสดงสินค้าเมืองอัจฉริยะในครั้งนี้ ได้รวบรวมนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพเมืองของประเทศไทย รวมถึงประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสินค้า 7 ด้าน ได้แก่ (1) กลุ่มนวัตกรรมการสื่อสาร เช่น เครือข่ายโทรศัพท์ กลุ่มโครงข่ายการสื่อสาร อุปกรณ์การสื่อสาร กลุ่มการจัดการข้อมูลสื่อสาร อุปกรณ์/อุปกรณ์เสริมเพื่อการสื่อสาร (2) กลุ่มพลังงาน เช่น พลังงานหมุนเวียน ระบบการจัดการพลังงาน ระบบผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า ระบบพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการตอบสนองที่ดีขึ้น (3) กลุ่มบ้านอัจฉริยะ เช่น ระบบบ้านอัจฉริยะ ระบบบริหารจัดการภายในอาคาร ระบบแสงอัจฉริยะ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ สิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ (4) กลุ่มอุตสาหกรรมและร้านค้าปลีก เช่น ระบบบริหารคลังสินค้า ระบบการวางทรัพยากรองค์กร การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การซื้อ-ขายแบบอัจฉริยะ ระบบติดตามสินค้า การจัดการออนไลน์ ระบบหุ่นยนต์ ระบบธนาคาร (5) กลุ่มเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะและ EV เช่น ระบบการจัดการที่จอดรถ ระบบการขนส่งและการจราจรอัจฉริยะ ระบบแผนที่และเครื่องมือนำทาง ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า (6) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการมลพิษในอากาศ ระบบการจัดการภัยพิบัติระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสุขอนามัยในอุตสาหกรรม ระบบการจัดการขยะ และ (7) กลุ่มนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ เช่น ระบบการจัดการโรงพยาบาล ระบบการจัดการคลินิก

จากผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องของานนี้ ประกอบกับเทรนด์การเติบโตและความต้องการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสมาร์ทซิตี้ ทาง บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะมุ่งพัฒนาการจัดงาน “Thailand Smart City Expo” ในปีต่อ ๆ ไปให้ตรงกับความต้องการของการพัฒนาเมืองของไทยรวมถึงภูมิภาคอาเซียน และจะนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะพบได้ที่งาน “Thailand Smart City Expo 2024” ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ที่ www.thailandsmartcityexpo.com

Share